torsdag 17. september 2015

Sosialisme og demokrati

Jeg har fått en del spørsmål om Jens Ingvald Olsens uttalelser om Mao, blant annet i dagens Klassekampen. Der poengterer jeg at Olsen ikke uttaler seg på partiets vegne i dette spørsmålet, og at Rødts program er krystallklart på at vi står for en demokratisk sosialisme - som ikke akkurat kjennetegnet Kina under Mao. I programmet vårt skriver vi blant annet følgende om sosialisme og demokrati: 

Sosialistisk samfunnsstyring
I et sosialistisk samfunn må representative folkevalgte forsamlinger ha overordna kontroll med økonomien og statsapparatet. Samtidig må folk ta stadig mer direkte makt på arbeidsplasser og i lokalsamfunn, og blant annet gjennom bruk av ny teknologi få mulighet til å delta i de store avgjørelsene. Skal folk få reell makt, så må det etter Rødts syn satses mer på mindre samfunnsenheter og lokalsamfunn. Rødt mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier, streikerett, religionsfrihet og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ, er grunnleggende for et sosialistisk samfunn. Retten til å kritisere og til å være uenig med myndighetene må gjelde for alle, også for motstandere av sosialisme. Alle må sikres mot overgrep fra staten, og en demokratisk, sosialistisk framtid er avhengig av at interessemotsetninger diskuteres åpent og at ulike politiske syn organiserer seg. Sosialisme forutsetter oppslutning fra folkeflertallet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar