mandag 9. februar 2015

Har dere noe godt svar på dette, Ap?

Jan Kristoffer Dale skriver 31. januar om livet som midlertidig ansatt gjennom bemanningsbyråene Manpower og Kelly Services. 

Han fikk ikke boliglån, kunne ikke planlegge framtida, slutta å tenke lenger enn kontrakten han til enhver tid hadde. Han erfarte det som er grunnlaget for all fagorganisering: Jo mer avhengige vi er av sjefen, desto mindre frihet har vi. Derfor må vi organisere motmakt.

Så skriver Dale noe som bør vekke oppsikt: «Alt dette, og mye mer, skjedde før vikarbyrådirektivet. Før regjeringsskiftet. Før Siv Jensen ble finansminister, og før Robert Eriksson ble arbeidsminister.»

Det handler om utleie av arbeidskraft. Mye av arbeidslivskriminaliteten er knyttet til firmaer Politidirektoratet beskriver som «useriøse utenlandske bemanningsselskaper». De bruker folk som kriminelt billig arbeidskraft nettopp fordi de er innleide løsarbeidere, som slutter å få oppdrag hvis de begynner å stille krav.

Dette uvesenet kom ikke av seg selv. Det skyldes politiske vedtak. I desember 1999 opphevet Stortinget forbudet mot inn- og utleie av arbeidskraft, og mot privat arbeidsformidling. Like før voteringa hadde Ap fått tommel opp fra LOs ledelse til å stemme for. Slik var de med på å gjenopprette kontraktørvesenet vi ble kvitt for hundre år siden.

Fram til år 2000 var det sterke restriksjoner på å mekle arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer, nettopp fordi det gjorde arbeidsfolk sårbare for sosial dumping. Rødt mener at disse restriksjonene må gjeninnføres, slik at folk ansettes i fast stilling og direkte i firmaet de skal jobbe for.

Dale skriver til slutt: «Vi går tøffe tider i møte, men det er viktig å ikke glemme at det var ganske tøft under rødgrønn regjering, og med dagens arbeidsmiljølov.»

Fakta er at Jan Kristoffer Dale og andre i hans situasjon ble svikta av de rødgrønne gjennom åtte år. Nå fortjener de svar: Hva vil Arbeiderpartiet gjøre annerledes neste gang? Er dere med oss i å gjøre slutt på bemanningsuvesenet?

Publisert i Klassekampen 07.02.15.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar