onsdag 1. oktober 2014

Gavepakke til mafia

Håndverkertradisjonene våre raseres. Hva gjør Frp?

«Et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv», var tittelen da Robert Eriksson la fram regjeringas forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet mener derimot at endringene kan føre til mer sykdom, stress, ulykker og arbeidslivskriminalitet, og påpeker at regjeringa overser forskning og mangler kunnskap om arbeidslivet.

Om ikke annet har de fått dreis på nytalen i Arbeidsdepartementet under Frps ledelse.

Angrepene på arbeidsmiljøloven kommer på verst tenkelig tidspunkt. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet truer eksistensgrunnlaget for den seriøse delen av næringslivet. Gjennom EØS-avtalen er Norge lagt åpent for en brutal konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår og organisert kriminalitet, som ifølge politiet truer samfunnssikkerheten.

Problemene har eskalert etter EUs østutvidelse i 2004. Stortinget gjorde vondt verre ved å deregulere utleie av arbeidskraft. Nå brukes utleiefirmaer systematisk til sosial dumping og kriminalitet. Etter press fra EU har de også tillatt selskapsformen NUF, som etableres i utenlandske postkasser og brukes av aktører som skattemyndighetene kaller «multikriminelle».

I Morgenbladet har tømrermester Ole Thorstensen reist debatten om akademikeres manglende forståelse for og verdsettelse av manuelt arbeid. Konklusjonen er: ”Skal dere ha noe gjort av de klassiske, gode håndverkerne, så få det gjort nå. Om femten år skal dere streve for å finne noen skikket til å gjøre jobben ordentlig.”

I denne situasjonen vil regjeringa fjerne fagforeningenes søksmålsrett ved ulovlig innleie. Der Frp vanligvis er opptatt av å ta lovbryterne, vil de nå gjøre loven mindre streng. Frp er nok bekymret for arbeidslivskriminalitet, men nå viser de at det er viktigere for dem å svekke fagbevegelsen enn å svekke mafiaen.

For å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, er vi helt avhengige av sterke fagforeninger på arbeidsplasser landet rundt. Politiet og arbeidstilsynet vil aldri kunne kontrollere mer enn en brøkdel av virksomhetene. Derfor bør ikke fagforeningenes søksmålsrett fjernes, men tvert i mot utvides til å gjelde flere deler av arbeidsmiljøloven.

Rødt vil bidra til nye allianser for å møte offensiven fra de mørkeblå. Derfor inviterer vi LO til et nytt samarbeid sentralt og lokalt. Når Frp og H kjører med bulldoser over faglige rettigheter er det utilstrekkelig med møter mellom toppene på Youngstorget. Det trengs også noen som fremmer grasrotas krav og kanaliserer utålmodigheten nedenfra.

Det gjør Rødt når vi i kommunestyrer og fylkesting landet rundt reiser forslag om at det offentlige skal bruke innkjøpsmakta til å prioritere bedrifter med tariffavtale og lærlingeordninger, tilby egne ansatte fulle og hele stillinger for å få slutt på ufrivillig deltid, og bruke ILO 94 aktivt for å sikre offentlig pensjon.

Det gjør vi når våre medlemmer i lavlønnsyrker varsler om utslitte kollegaer som har tjent så lite at de ikke får lov til å gå av ved 62 år. Rødt er enig med LO i at en ensidig og automatisk levealdersjustering av pensjonene er usosialt og ikke kan godtas, slik kongressen vedtok i 2005. Derfor har vi flere ganger invitert Ap og SV til en allianse for mer rettferdig pensjon.

Hvis LO-ledelsen viser at de vil være åpne og samarbeidsvillige overfor flere partier i stedet for partitro og lukket, kan vi sammen styrke slagkraften mot høyrekreftene. Det gjelder også i saker der Ap-ledelsen er på kollisjonskurs med LOs medlemmer, som i spørsmålet om rettferdig pensjon for sliterne.

En gang het det seg at arbeiderbevegelsen hadde to armer: Partiet og den faglige landsorganisasjonen. Det kan umulig skade med litt flere bein å stå på.

Publisert i Klassekampen 01.10.2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar