mandag 6. oktober 2014

En dårlig idé

Tirsdag la regjeringen fram sin plan for et statusløft for lærerne. Der er høyere karakterkrav for å komme inn på lærerutdanninga blant de viktigste grepene. Det er en dårlig idé.

I mars i år ble rapporten «Lærerutdanninger i endring» lagt fram av Kunnskapsdepartementet, og konklusjonen var klar: Norge trenger flere lærere. Allerede i 2016 vil lærermangelen bli tydelig, og Norge vil trenge 65 000 lærere fram til 2030. Samtidig ser man av trenden at rekrutteringa til lærerutdanningene ikke ligger an til å dekke dette behovet.

For å øke rekrutteringa til læreryrket er det åpenbart at statusen på yrket må heves, slik at flere unge ønsker å utdanne seg til lærere. Regjeringa vil løse dette med strengere karakterkrav i matematikk: fra dagens krav om minst 3 (etter endt videregående) til minst 4 for å komme inn på utdanninga. Men vil det løse problemet?

Lærerutdanningen er i endring, og man har allerede egne opptakskrav for utdanningsprogram som for eksempel lektor i realfag, hvor det kreves matematikk på høyere nivå enn fellesfaget alle med generell studiekompetanse har. Det er logisk å stille strengere realfagskrav til dem som skal undervise i matematikk og andre realfag på ungdomsskolen og videregående, enn til andre lærerstudenter.

Samtidig ser man mange søkere til program for lærere som ikke skal ha realfag, som ikke kvalifiserer til opptak på grunn av for dårlige resultat i matematikk. Med enda strengere opptakskrav vil det bli en større utfordring enn det allerede er å dekke lærerbehovet i årene som kommer.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken sier 26.09 til VG at strengere karakterkrav i matematikk vil «øke prestisjen både for lærerutdanningen og læreryrket,» og peker på utdanninger som medisin og ingeniør hvor store søkertall fører til høye karaktersnitt for å komme inn.

Problemet med Røe Isaksens argument er at det høye karaktersnittet på disse studiene ikke er formelle krav, men et resultat av at yrkene har høy prestisje, og dermed er det mange flere søkere om et begrenset antall plasser. Karakterene kommer av prestisjen, ikke omvendt.

En kvalitetssikret lærerutdanning, satsning på bedre arbeidsvilkår for lærerne og betraktelige lønnsøkninger, spesielt på grunnskolenivå, vil være mye viktigere verktøy for å sikre kvalitet i skolen enn regjeringens lite gjennomtenkte forslag om å høyere karakterkrav. Det viktigste for å sikre seg gode lærere er tross alt ikke karakteren deres på vei inn i utdanningen, men hva de kan den dagen de som nyutdanna lærere skal ut i jobb.

Publisert i Dagsavisen 06.10.2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar