onsdag 22. oktober 2014

Dere undervurderte folket

Innlegg i bystyret 22.10.2014 i debatten om å trekke OL-søknaden.

Ordfører, i dag setter vi sluttstrek for et Oslo-OL. Det er på høy tid. Da Høyres stortingsgruppe punkterte prosessen 1. oktober hadde det vært et stabilt flertall mot OL i alle landsdeler i lang tid. Derfor er det en seier for demokratiet at det ikke blir et OL.

I ettertid mener mange at IOC var hovedgrunnen til at det ble nei. Og det skal sies. IOC eier ikke magemål. I Sotsji fikk de bygd egen limousinheis i en fjellside så de slapp å bytte bil når de skulle ut på en arena for å dele ut medalje. I lista som de leverte Oslo, krevde de egne kjørefelt på motorveien. Og de ba seg selv til Kong Harald på kongens regning.

Dette var ikke populært. Men målingene viste at den viktigste grunnen til at et stort flertall sa nei, var kostnadene. Folk flest syntes ikke en regning på 20-30 milliarder sto i stil med moroa. Og de beit ikke på ja-sidas fantasifulle argumenter.

Ordfører, man skal ikke undervurdere folk flest. Det gjorde Idrettsforbundet. Det gjorde byrådet, ordføreren og OL-etaten. Når de alle kom på banen med de mest utrolige effekter av et OL.

OL skulle gi en folkehelsegevinst på 4,9 milliarder, fikk vi høre. Ikke visste jeg at det var så sunt å se sport på tv. Effekten ble da også nulla ut av kvalitetssikrerne.

”Fremtiden til Oslos østkant og hele det norske integrasjonsprosjektet står på spill uten et OL", fikk vi høre. (Olaf Thommesen og Dilek Ayhan, Aftenposten 3.09.2014)

”Hvis folk stemmer nei til et OL, bør de ta mattepensum for 4. klasse om igjen”, fikk vi høre. (Børre Rognlien i Idrettsforbundet)

”Dette avspeiler meningen i befolkningen som ikke har satt seg helt inn i saken”. Det siste der var Fabian Stangs kommentar til at Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner gikk mot OL (Aftenposten 5.09.2014)

Ordfører, for å være litt beskjeden vil jeg si: Ja-sida gjorde mye mer for et nei til OL enn det vi på nei-sida gjorde.

Spørsmålet om et OL i Oslo handla aldri om man var for eller mot idrett. Det handla om man skulle legge til lage en ekstremt dyr fest i noen få uker, eller videreutvikle idrettsglede, barne- og breddeidrett i hele landet.

Og for Oslos del handler det om at vi vil vokse med 100.000 innbyggere innen 2022. Vi trenger investeringer i samferdsel, skoler, barnehager, idrettsanlegg, boligbygging – men et OL er en dyr og dårlig omvei for å få til det.

Det vi trenger er en langsiktig byutviklingsstrategi og massive investeringer i transportsystemene, ikke enkeltprosjekter diktert av IOC.

Vi har brukt 175 millioner på søknadsarbeidet. Det er penger vi ikke får tilbake. Det er en stor sum i en by som mangler penger, der byrådet mener de ikke har råd til rehabilitere Manglerud Bad. Der byrådet foreslår å kutte beløp i hundretusenkronersklassen i tilbudene til byens aller svakest stilte: JussBuss. Gatejuristen. Sykepleie på Hjul. Pleietjenesten. Fattighuset.

Dagens lyspunkt er at vi ikke kaster ytterligere 100 millioner ut av vinduet neste år.
Ordfører, vi har langt bedre ting å bruke pengene på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar