onsdag 23. juli 2014

Ingen folk vil godta å leve under okkupasjon

Appell holdt under markeringen mot Israels brudd på folkeretten og krigsforbrytelser, Oslo 23.07.2014.

Kjære venner av humanitet og medmenneskelighet, venner av fred og frihet fra okkupasjon og blokade, kjære venner av det palestinske folket.

I natt blir nok en urolig natt for Gazas menneskebarn. Over én million er 18 og yngre, i denne befolkninga på 1,7 millioner, klemt sammen bak murer og piggtråd på 360 kvadratkilometer. Et barnefengsel. Det er dét Israel har skapt – og som de nå bomber.

Ord blir fattige når barn blir drept. Når bombene faller, natt etter natt. Når Gazas kvinner, barn og menn ikke har noen skjulested, ingen bomberom, ingen steder å søke ly, utvei, flukt eller beskyttelse.

Gaza har opplevd sju år med matmangel. Sju år med vannmangel. Sju år med mangel på sikkerhet. Omfattende underernæring blant barn. En befolkning utsulta og skadeskutt – ikke av en naturkatastrofe. Men av en menneskeskapt katastrofe. Planlagt og iverksatt av Israel. Dette er «normalen» – før denne siste bombekrigen. Kjære venner, dette er ikke den normalen våre palestinske søstre og brødre skal tilbake til. Derfor sier vi som er samla her, med én stemme: Norge må kreve en slutt på blokaden av Gaza!

Israel okkuperer Palestina. De bygger bosetninger på Vestbredden, splitter palestinerne med en mur som skjærer tvers gjennom palestinske områder, og gjennomfører kollektiv avstraffelse av Gazas befolkning.

Et sju år gammelt barn i Gaza har opplevd bombekrig tre ganger i sitt korte liv. Dette må ta slutt.

Skal det israelske folket få trygghet og fred, så må de godta en rettferdig løsning – det betyr å heve blokaden av Gaza, og stanse okkupasjonen, for ingen folk vil godta å leve under okkupasjon.

Konflikten mellom Israel og Palestina er ingen konflikt mellom to likestilte parter. Det er en konflikt mellom en av verdens sterkeste militærmakter og et folk som kjemper med ryggen mot veggen for retten til å leve og bo i sitt eget land. Og den samme militærmakta som holder Gazas innbyggere innesperra, bomber nå ustoppelig.

Denne krigsmaskinen skal vi ikke støtte. Derfor krever vi at Norge går i spissen for å trekke ut investeringene og iverksette en økonomisk boikott av Israel. Vi skal heller ikke være Israels våpenlanger. Men norske våpendeler ble brukt i den forrige Gaza-krigen. Og Norge importerer krigsmateriell fra landet. Deres viktigste salgsargument er at våpnene er testa i strid.

Vi krever at norske våpen ikke havner i Israel – og vi krever at regjeringa stanser importen av krigsmateriell fra landet.

Og vi sier: La ungene få fred. La mødrene få amme. La gamlingene få drikke friskt vann. La fiskerne fiske og bøndene høste. La lærerne undervise og ungene lære. La ungdommen reise og oppdage noe annet enn beleiring, blokade og frykt. Og la nattesøvnen legge seg som et teppe av års etterlengta ro over Gazas mennesker.

Da trenger de ikke forsvare seg mot en overlegen overmakt.
Da synker våpnene maktesløs ned
Skaper vi menneskeverd –
Skaper vi fred.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar