mandag 30. juni 2014

En ny sjanse for skolen

Landets lærere har nå gjort opprør mot overstyring, detaljstyring og mistillit - med god grunn.

De krever tid og tillit til å gjøre jobben sin. De krever en avtale som respekterer læreryrkets egenart, og som sikrer fleksibiliteten de trenger for å gi elevene best mulig undervisning. Alle som bryr seg om norsk skole, bør være takknemlige for at lærerne satte ned foten og stemte nei til avtalen med KS.

Ikke bare oste KS-kravene av mistillit, de innebar også dårligere avlønning av vikartimer og en dårligere seniorpolitikk enn det lærernes nåværende avtale gir. Avtalen ville redusert lærerens mulighet til for- og etterarbeid, og gitt dem dårligere vilkår for å lage undervisning av høy kvalitet.

Det krystallklare nei-et bør bli et kraftig varsko til hele det politiske miljøet. Jeg har ikke møtt én politiker som ikke ønsker best mulig lærere som kan skape en best mulig skole. Likevel sier fire av ti lærere at de ikke har tid til å gjøre jobben sin skikkelig. To av tre lærere sier at fokus på resultatene i de nasjonale prøvene i for stor grad styrer deres og skolens prioriteringer. Halvparten sier at økt prestasjonspress gir fallende motivasjon hos elevene. Og en av fire lærere sier at de kommer til å skifte yrke. I stedet for å være «drømmelærere» blir de «rømmelærere». Dette har nesten ingen politiske partier hittil tatt på alvor. Jeg håper avstemningsresultatet vil forandre på det.

Det lærerne trenger nå er ikke mer detaljstyring. De trenger tid til å gjøre jobben sin, og en arbeidsgiver som viser dem tillit. Det har åpenbart ikke KS. Tvert i mot har KS med sine forslag om mer autoritær styring av skolen, ødelagt den tilliten som trengs mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi må nå ta diskusjonen om å tilbakeføre forhandlingsansvaret for skolen fra KS til staten, slik det var før 2002. Nå starter kampen om en bedre skole. Hver dag stiller lærerne opp for våre barn og unge. Nå er det vår tur til å stille opp for dem. Lærerne fortjener all den støtten de kan få, for de kjemper nå for framtida til norsk skole.

Publisert i Dagsavisen 30.06.2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar