mandag 17. mars 2014

Stang ut – også for opposisjonen

Onsdag 5. mars vedtok flertallet i Oslo bystyre å politianmelde meg. 

Selv satt jeg på tilhørerbenken, siden mine politiske motstandere erklærte meg inhabil før de fant seg selv habile nok til å politianmelde meg. Ergo hadde jeg ingen mulighet til å svare på anklagene som kom om påståtte lovbrudd. Det var en merkelig affære.

Siden har det meste blitt tilbakevist. Jussprofessor Jan Frithjof Bernt, Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for journalistikk, og Redaktørforeningens Arne Jensen har alle plukket fra hverandre påstanden om lovbrudd. Sistnevnte påpeker at lovbruddet i denne saken er Oslo kommunes ulovlige hemmelighold, og at jeg bør vurdere en motanmeldelse. Jeg tror vel det er nok anmeldelser nå.

Det er opplagt ikke jeg som er lovbryteren. Hvorfor gikk bystyreflertallet likevel til anmeldelse? Noen har nå fått kalde føtter, og sier at det bare er ryddig å la rettsvesenet håndtere saken. Den er syltynn. Når et politisk flertall velger å politianmelde en opposisjonspolitiker, er det ikke for å være ”ryddig”. Det er en politisk straffeaksjon.

Bakgrunnen er granskningsrapporten om Lindeberg-saken, der en hjelpepleier – som nå er renvasket – ble beskyldt for å ha voldtatt pasienter. Rapporten setter byrådet i et svært dårlig lys. Derfor hemmeligholdt de store deler av den. Vi har offentliggjort opplysninger som viser kommunens elendige ivaretakelse av sykehjemspasienter og -ansatte.

Rapporten avdekker alvorlig svikt i alle ledd, helt opp til byrådsleder Stian Berger Røsland. Den viser også at bak Fabian Stangs trivelige fasade er Oslo en autoritært styrt kommune: Refs og reprimander mot ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold. En kampanje fra toppen av Rådhuset for å utpeke syndebukker, og skyve skyld og ansvar nedover i systemet.

En av passasjene som lenge har vært hemmeligholdt, er beskrivelsen av hvordan Røsland trosset rådene fra egne fagfolk, da han i en pressemelding rettet en drapsmistanke mot en ansatt ved sykehjemmet. Det kommer også fram hvordan utsagn fra en langtkommen dement pasient ble brukt til å politianmelde hjelpepleieren, uten at det forelå noen helsefaglige vurderinger.

Offentliggjøringa av dette ble utålelig for Høyre. Derfor tok Fabian Stang initiativ til en politisk straffeaksjon. Dette skjedde bak lukkede dører. Først 4. mars, da Aftenposten ringte meg, fikk jeg vite at bystyret dagen etter skulle behandle et forslag om å anmelde meg.

En ting er at de borgerlige byrådspartiene gjorde dette. Noe annet er at Ap og MDG støtter dem. Ser de ikke at et bystyrevedtak om politianmeldelse er en politisk straffeprosess? Hvis Stang mener jeg har brutt en lov, bør han kort og godt levere anmeldelse. I egen person. Men i denne saken ville Høyre sette på plass en opposisjonspolitiker som har offentliggjort feil byrådet er ansvarlige for. Derfor trakk de saken inn for bystyret.

Der fikk de, med unntak av SV og Rødt, opposisjonens fulle støtte. Jeg håper Høyre ikke får like lett spill ved neste korsvei.

Publisert i Klassekampen  15.03.2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar