lørdag 15. februar 2014

Mistillit

Lærerne trenger arbeidsro. KS står i veien.

Støtter Høyre kravet om ny arbeidstidsavtale for lærerne? Det er spørsmålet alle stiller, men ingen får svar på for tida.

Hva er det egentlig KS foreslår, som Høyre nekter å ta stilling til? Kravet fra KS er kortfattet: -Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver utføres innenfor årsverket på 1687,5 timer fordelt på inntil 45 uker.

- Undervisningsomfanget fastsettes på den enkelte skole etter drøftinger. Det tas utgangspunkt i årsrammene for undervisning. Det skal tas hensyn til arbeidsmengde, gruppestørrelse, erfaring, alder, oppgaver m.m.

Undervisningspersonalet skal gis tilstrekkelig tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring.

Alt av skjermet tid til for- og etterarbeid og grenser for antallet undervisningstimer man kan ha, vil forsvinne.I stedet skal rektor fastsette arbeidstid etter drøftingermed de ansatte. Ikke forhandlinger – drøftinger. I praksis betyr det at lærerne kan bli redusert til et elevråd i spørsmål om egen arbeidstid: De får si hva de mener, men rektor bestemmer.

Er det så ille, da? Rektorer har ingen interesse av å påtvinge lærerne arbeidstidsordninger som gir dårligere undervisning. Så pass tillit må vi vel ha til dem?

Rektorene blir ikke problemet. Problemet blir rådmannenOg ikke minst mørkeblå skatteletter. 

I åra framover skal H/Frp-regjeringa finansiere milliarder i skatteletter. Det betyr mindre penger til kommunene. Som betyr mindre penger til skolene. Da er det veldigpraktisk om det ikke fins noen arbeidstidsavtale som hindrer hardt pressede rådmenn i kommunene fra å spare inn penger ved å kutte i skolene. I dag er det vanskelig, siden det er en nedre grense for hvor få lærere du kan fordele undervisningstimene på. Uten arbeidstidsavtalen vil den hindringen være borte.

Hva hjelper det da med snille rektorer, når de ikke har noe regelverk å slå i bordet med når rådmannen vil kutte i skolen for å få budsjettet til å gå opp? Høyre er selvfølgelig klar over dette, men protesterer ikke. Betyr det at de er komfortable med å la elevene betale regninga for skattelettene?

Ikke nødvendigvis. Det kan jo hende de mener lærerne har mye å gå på når det gjelder effektivitet, slik at det er mulig å spare inn uten at det rammer elevene.Men stemmer det? Fire av ti lærere oppgir allerede i dag at de har for lite tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Undersøkelser viser at den viktigste forutsetningen for å få flere til å fortsette i yrket er bedre muligheter til å få utført sine kjerneoppgaver som lærer.

Forslaget fra KS oser av mistillit til lærerne. De stoler ikke på at lærerne selv vet hvordan de legger opp arbeidstida til det beste for elevene. Det er den sammemistilliten som ligger bak måten skiftende regjeringer har styrt skolen på i over ti år nå, med nasjonale prøver og stadig flere dokumentasjonskrav.

Forslaget om mer autoritær styring av arbeidstidenkommer på toppen av annen mistillitsstyring av skolen. Det er grunnen til at lærere landet rundt nå hever stemmen. Frustrasjonen har vært der lenge. Dette var dråpen.

Jeg forstår dem godt. Det lærerne trenger nå er ikkemer detaljstyring. De trenger ro. Tid til å gjøre jobben sin. Og tillit fra arbeidsgiveren. Det har åpenbart ikke KS. Derfor må staten ta tilbake forhandlingsansvaret fra KS, slik de hadde før 2002. Men først skal vi presse KS til å legge vekk arbeidstidsforslaget. Rødt vil foreslå støtte til lærerne i kommunestyrer og fylkesting landet rundt.

Hver dag stiller lærerne opp for våre barn og unge. Nå er det vår tur til å stille opp for dem.

Publisert i Klassekampen 15.02.2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar