mandag 13. januar 2014

Civitas mistillit til lærerne


Danske KS har lyktes med å ta fra danske lærere tid til å forberede undervisningen, på tross av lærernes protester om at de ville få mindre tid til å lage god undervisning for elevene. En rekke danske lærere har som følge av dette sagt opp jobben sin. Norske KS stiller nå krav om en avtale i retning den danske, og får ideologisk drahjelp fra Civitas Mathilde Fasting.

Fasting tar i en rapport til orde for å fjerne forberedelsestid tilpasset hvert enkelt fag. Det er nødvendig av hensyn til skolelederne, skriver Fasting i sitt svar til meg (21.12), og viser til hvor komplisert det er å få arbeidsplanene til å gå opp. La meg minne Fasting på en ting: Skolen er ikke først og fremst til for administrasjonens skyld, men for elevene. Jeg forstår at arbeidsplanen kan være en komplisert kabal, men det er av hensyn til elevene og læringskvaliteteten det er satt av mer tid til å forberede norsktimer enn gym. Vi kan ikke gi etter for krav om forenklinger når det vil ramme elevene.

I rapporten skriver Fasting at det er opp til den enkelte lærer selv å avgjøre om vedkommende utfører den delen av jobben som ikke direkte disponeres av rektor. I jakten på et sjokkerende høyt tall legger Fasting alle timer selvstendig arbeid sammen og finner at det tilsvarer 7-8 arbeidsuker. På den måten kan hun syrlig konkludere: “Om lærerne faktisk arbeider 7–8 uker hjemmefra er opp til hver enkelt lærer.”

Mellom linjene i rapporten ligger det at lærerne er noen latsabber. Hvis ikke det føres nitidig kontroll med hva de til enhver tid gjør, vil de snike seg unna. I virkelighetens verden er det omvendt. Fasting glemmer at den kanskje viktigste kilden til høy lærerkvalitet er pedagogens indre motivasjon. Jeg har ikke møtt én eneste person som ble lærer på grunn av lønna eller statusen, men jeg har møtt mange som ble lærere fordi de vil gjøre en forskjell for hver enkelt elev.

Men så opplever de at den indre motivasjonen svekkes fordi vi i for stor grad har en mistillitsstyrt skole: Fire av ti lærere sier de ikke får tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Sju av ti lærere sier at de bruker mer tid på ”å utvikle kriterier, testing og dokumentasjon av elevvurderinger”, og at ingen andre oppgaver øker så kraftig.

55 prosent av lærerne oppgir at de sannsynlig ikke vil bli i læreryrket til de er 67 år. Én av fire tror de kommer til å skifte yrke. Og den viktigste forutsetningen for å få flere til å fortsette i yrket er bedre muligheter til å få utført sine kjerneoppgaver som lærer.

I en slik situasjon er det siste vi bør gjøre, å innføre enda mer mistillitsstyring ved å frata lærerne skjermet tid til å forberede undervisninga. Jeg kan knapt komme på et mer kontraproduktivt forslag hvis målet er å øke rekrutteringa til læreryrket og hindre at enda flere lærere slutter i yrket.

KS har selv beregnet at det vil mangle over 24.000 lærere i 2035. Hvis KS ønsker å løse dette problemet, bør de ikke lytte til høyrekreftenes skrivebordsteoretikere i Civita.

KS bør i stedet spørre seg om de har tillit til at lærerne best vet hvordan god undervisning forberedes. Hvis svaret er ja, så må lærerne i fellesskap gjennom sine organisasjoner få legge noen rammer for arbeidstida. 

Publisert i Klassekampen 11.01.2014.

1 kommentar:

  1. Du kan hilse Fasting og be henne stikke innom et hvilket som helst personalrom kl 16/17 en tilfeldig ettermiddag. Der vil hun finne en mengde lærere fordypet i arbeidet med å forberede neste dag uten tanke om å forlate arbeidsplassen på ennå et par timer.. men det er vel litt for sent på ettermiddagen for henne. På seg selv kjenner man andre, er det ikke det, det heter...?

    SvarSlett