onsdag 7. august 2013

OL har blitt for dyrt

OL har blitt for dyrt og elitepreget til at det er ansvarlig å arrangere, uansett hvor. Derfor kan heller ikke Norge si ja til å arrangere vinter-OL i Oslo i 2022. Men Rødt har et forslag til hvordan det kan gjøres.

For dyrt

Rødt setter pris på folkefest og idrettsglede, men OL har dessverre utvikla seg til en elitefest hvor prisen ikke står til moroa. Arrangementet har blitt en spiral hvor hvert nye arrangørsted skal overgå det forrige. Det fører til at enorme summer svis av på åpningsseremonier, gjennomføring og monsteranlegg som lokal idrett har begrenset nytte av i ettertid. I snitt har alle OL siden 1960 sprengt kostnadsrammene med 179 %. Det har blitt bedre med årene, men mellom 2000-2010 var overskridelsene fortsatt på 47 % i snitt.

For Oslos del er det planlagt å bruke 12 000 millioner kroner på ren gjennomføring, det vil si konkurranser, seremonier, sikkerhet, overnattinger og liknende. Til sammenlikning skal langt mindre brukes på å bygge anlegg – ca 2900 millioner. OL-anleggene er altså dyre, men gjennomføringen er mye dyrere. Og pengene som går med på gjennomføringen ser man lite til når festen er over.

Alternativet

Men selv om Rødt sier nei til OL i denne omgang, betyr det ikke at det aldri kan bli aktuelt å si ja i framtiden. Det er mulig å arrangere OL på langt mer fornuftig og nøkternt vis. I stedet for et omreisende pengesluk, kunne man for eksempel bygge opp permanente OL-anlegg fem steder i verden, ett på hvert kontinent. Anleggene kunne alle land som deltar i OL spleise på å bygge opp og vedlikeholde, så har alle felles interesse av å holde utgiftene under kontroll. Det ville kanskje bety at et FN-organ måtte overta OL-arrangementet, men det ville bare være en fordel. IOC er uansett en halvkorrupt privat gutteklubb verden ikke vil savne.

2 kommentarer:

  1. Selv om jeg er særdeles sportinteressert er jeg enig med deg i denne saken som i de fleste andre Bjørnar. Men, i mangel av andre forum å nå deg lett på tyr jeg til denne i saken som angår Kongo. Det er særdeles trist at Tjostolv Moland avled med døden, men samtidig er det svært lite heldig og ikke rent lite suspekt at FrP prøver å vinne politiske poeng på en død manns etterkomme. Moland var, og ville (med saker som Barneheia, Fritz Moen og Torgersen) sannsynligvis i Norge blitt dømt til drap med dagens bevisføring. Da er det svært mistenksomt at FrP som gjerne vil nærmere Kongo i justisførsel skal vinne stemmer på dette uten at en uavhengig stemme som Rødt skal tale imot. At andre parti mot venstre, skjønt det strengt tatt er få av dem nå, ikke tør heve sin røst i valgkampen er så, men dette er et viktig poeng både for framtidens norske utenrikspolitikk og justispolitikk.

    SvarSlett
  2. Synes det er veldig defensivt og litt feigt å være så negativ til en fantastisk begivenhet for hele det norske folk som et OL er. Blir litt for enkelt å bare si: "OL er for dyrt". Den alternative ideen din virker veldig søkt og kritikken mot IOC er uberettiget etter min mening

    SvarSlett