onsdag 5. juni 2013

Nytt Munch-museum

Hovedinnlegg i Oslo bystyre 05.06.2013:  

Trenering og avtaler på bakrommet har hindra realisering av et nytt Munch-museum.

Ordfører, Rødt vil overfor innbyggere og kunstelskere beklage Oslo bystyres mangeårige, vinglete og uverdige behandling av den fantastiske arven etter Edvard Munch. Trenering og avtaler på bakrommet har hindra realisering av et nytt museum.

Rødt har vært konsekvente. Vi har ønska et nytt, moderne og publikumsvennlig museum på Tøyen. Det var det enstemmighet om i denne salen 7. desember 2005. Året etter fikk vi utreda nytt museum på Tøyen. Så la byrådet i all stillhet utredninga i en skuff. Og 27. mai 2008 kjørte Erling Lae prosessen i grøfta da han plutselig varsla at Munch flytter til Bjørvika – uten at bystyret hadde behandla saken. Prosessen har siden vært en farse.

Hvorfor har vi ønska nytt Munch-museum på Tøyen? Oslo har to store åpne kulturlandskap i sentrum. Det ene er Slottet med Slottsparken rundt. Det andre er Tøyen, med Botanisk hage, de naturhistoriske museene, gamle Tøyen hovedgård og Munchmuseet. Her er det mer enn nok areal til nybygg og utvidelser.

Atkomsten er lett med t-bane, det er rikelig med parkeringsplass. Kommunen eier området. Vi trenger ikke kjøpe tomt, som i Bjørvika. Et nytt og moderne museum på Tøyen ville også vært en drivkraft for andre viktige tiltak i bydelen. Ikke bare i år og neste år, men over mange år.

Oslo eier 25.000 arbeider av Edvard Munch. De skal tas vare på. De skal forskes på. Og de skal formidles til et stort publikum. På Tøyen ligger alt til rette for dette.

Nå går det ikke sånn. I stedet får vi Lambda. Det er grunn til å gratulere Høyre og Venstre. Med SVs hjelp blir Lambda-kampanjen kronet med seier. Tøyen mister en viktig kulturinstitusjon. Vi får et bygg som ikke fullt ut tilfredsstiller museumstekniske, klimamessige og sikkerhetsmessige krav. Et museumsbygg må gi best tenkelige bevaring av uerstattelige kunstverk. Lambda er ikke den beste løsninga, slik tidligere førstekonservator ved museet, Gerd Woll, har påpekt.

Så er det flere gode tiltak for Tøyen i avtalen. De er vi for. Flere av dem har vi jo stemt for før. Men vi syns 25 millioner årlig over fem år blir for smått. Det er mindre enn hva byrådet bare i år bruker på å lage en OL-søknad. Satsinga bør derfor dobles, og bydelen før få 25 millioner allerede i revidert budsjett.

Så vil jeg invitere bystyret til å reflektere over følgende: Hva ville Høyre og Venstre gjort for Tøyen, hvis de ikke hadde fått realisert Lambda som byttehandel? Det virker som byrådet her bruker sosiale problemer i indre Oslo øst som brekkstang for å få Munch-museet vekk fra området.

Ordfører, noen mener at vi som har gått til valg på nytt Munch-museum på Tøyen, skal snu. Vi skal svikte velgerne våre og valgløftene våre. Det gjør ikke Rødt. Vi står for det vi sier – også etter valgkampen. Nå har imidlertid flertallet talt, og flertallet bestemmer. Sånn blir det. Men å kreve at de som blir mindretallet i en sak også skal skifte standpunkt og bli enige med flertallet – det er å misforstå demokratiske prinsipper.

Fra og med dagens vedtak om nytt Munch-museum vil vi bidra som best vi kan til å få realisert planene det er flertall for. Derfor stemmer vi for punkt 2 i avtalen: «Byrådet bes så raskt som mulig fremme forslag til reguleringsplan for et nytt Munch-museum i Bjørvika.»

Med et nytt Munch-museum må vi en gang for alle gjøre slutt på Oslo kommunes stemoderlige forvaltning av arven etter Munch. Det skylder vi ikke bare Oslos innbyggere, men kunstelskere over hele Norge, ja hele verden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar