fredag 31. mai 2013

Venstres to tunger

Trine Skei Grande gleder seg over Lambda-avtalen i Klassekampen 29. mai. Det er grunn til å gratulere. Sammen med Oslo Høyre har Venstre ført en årelang kamp for å få Munch-museet vekk fra Tøyen. I denne kampanjen har Tøyen blitt framstilt som en usentral bakevje langt utenfor allfarvei. Museet måtte til Bjørvika, ellers ville ikke besøkende finne fram!

Glemt ble det at alle t-banelinjer går til Tøyen, tre minutter unna Oslo S, at 20-bussen dit har åtte avganger i timen, og at det er rikelig med parkeringsplass. Alle som har besøkt Louisiana i København eller Nordiska Museet og Moderna Museet i Stockholm, veit at et museum ikke må ligge ved en sentralstasjon for å få besøk. Tøyens usentrale beliggenhet var et vikarierende argument.

Takket være SV blir Lambda-kampanjen kronet med seier. Tøyen mister en viktig kulturinstitusjon. Vi får et bygg som i liten grad tilfredsstiller museumstekniske, klimamessige og sikkerhetsmessige krav. Et museumsbygg må gi best tenkelige bevaring av uerstattelige kunstverk. Lambda er en dårlig løsning, slik tidligere førstekonservator ved museet, Gerd Woll, påpeker i gårsdagens avis.

Så har heller ikke omtanken for Munchs kunst vært viktigst for Venstre og Høyre. I årevis har de trenert bystyrets 2005-vedtak om et nytt museum på Tøyen. De har underfinansiert museet. I vår ble det så ille at de ansatte sendte en bekymringsmelding. Museet måtte kutte 16 av 71 årsverk: «Vi uttrykker vår sterke bekymring for museets fremtid. Allerede nå opplever vi daglig at ressursene knapt strekker til, og at det er vanskelig å imøtekomme de store forventningene folk har til museene.»

Venstres kulturbyråd Hallstein Bjercke omtalte protestene mot kuttene som «en fjær som ble til fem høns.» De siste 16 årene har Venstre stemt gjennom kraftige kutt i bydelene, inkludert Gamle Oslo, i de borgerlige budsjettforlikene.

Derfor var det lurt av Venstre å ikke sende noen fra Rådhuset til folkemøtet på Tøyen. Skei Grande forbindes ikke i like stor grad med Venstres politiske rulleblad her i Oslo. Det forandrer imidlertid ikke på at Venstre har neglisjert Munch-museet og innbyggerne på Tøyen over mange år.

Publisert i Klassekampen 31.05.2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar