torsdag 2. mai 2013

Norge trenger ikke F-35


Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fortsetter kampanjen for Lockheed Martins angrepsfly F-35 (Dagbladet 30.april). Påstanden er at Norge trenger F-35 for å forsvare vår suverenitet og vårt territorium. Dessverre har forsvarsministeren et samlet Storting bak seg. Det gjør det vanskelig å reise den viktige debatten om F-35 og Norges sikkerhetsbehov, som Dagbladet etterlyser.

Rødt har lenge påpekt at et kampflykjøp svekker forsvarsevnen vår. De enorme kostnadene bidrar til en ytterligere nedbygging av invasjonsforsvaret, noe som særlig merkes i Hæren, og som Befalets Fellesorganisasjon er bekymret for. Pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen har også kommet med samme type innvendinger. I tillegg skaper Strøm-Erichsen et uriktig inntrykk av at flyene kan slå tilbake et luftangrep mot Norge. Det Norge derimot trenger av fly er til rekognosering og avskjæringsoppdrag.

Det er lite troverdig når Strøm-Erichsen avfeier Dagbladets innvendinger om at Norge er i ferd med å anskaffe et bombefly som er tilpasset USAs internasjonale krigsoperasjoner. De nåværende F-16-flyene har de siste 15 årene vært sentrale for Norges deltakelse i utenlandsoppdrag, fra Kosovo til Afghanistan og Libya. F-35 er enda mer skreddersydd for slike oppdrag. Samtidig binder de Norge enda tettere til USAs militærindustri, og skyver oss enda høyere opp på lista over verdens fremste våpeneksportører.

Kjøpet av F-35 innskrenker også det økonomiske handlingsrommet på andre samfunnsområder. Gigantbeløpene som nå i ekspressfart bevilges til Lockheed Martin, kunne vært brukt til samfunnsnyttige formål som utbygging av vår egen infrastruktur og sikring av framtidig velferd.

I Brennpunkt-dokumentaren for kort tid siden kom det fram at flyet er kraftig forsinket og at det hersker stor tvil om flyets tekniske egenskaper, blant annet når det gjelder manøvrering. En rekke land har også redusert sine bestillinger, som kan føre til at prisen per fly vil gå enda mer opp. Kampflykjøpet kan bli norgeshistoriens største feilinvestering. Norge bør heller gjøre som Canada, og trykke inn pauseknappen for dette flykjøpet. Saken må stilles i bero inntil vi har fått en granskning av hele prosessen.

På trykk i Dagbladet 02.05.2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar