torsdag 2. mai 2013

For eller mot, Navarsete?


Norske boligpriser øker mest i verden og er etter åtte år med rødgrønn regjering på et rekordhøyt nivå. Derfor er det hyggelig å lese at Liv Signe Navarsete i Klassekampen 26. april sier seg helt enig med Rødt i at det trengs kamp mot forskjells-Norge, og at boligpolitikken er en viktig del av dette.

Vi hører historier om bussjåfører som ikke har råd til å bo i byen de jobber i, butikkarbeidere som må dagpendle og kommuner som sliter med rekruttering av offentlig ansatte på grunn av de markedsdikterte boligprisene. Vanlige arbeidsfolk blir ofre for en markedstvang, samtidig som spekulanter tjener milliarder på boligmarkedet. Oslo kommune skal i år ta ut 379 millioner i utbytte fra byens kommunale leiligheter som har et vedlikeholdsetterslep på 1,4 milliarder.

Derfor er det ikke særlig betryggende eller imponerende at Navarsete hopper over de to siste ordene i «en sosial boligpolitikk for alle» når hun henviser til innlegget vårt, og glatt overser alle de konkrete forslagene Rødt har til en slik politikk.

Derfor spør vi om Navarsete vil støtte følgende forslag:
1) Et nytt boligtilbud, for kjøp og salg skjermet fra det kommersielle markedet, hvor boligprisene følger en gjennomsnittlig prisutvikling, ikke en markedsskapt gallopp.
2) Utbyttestopp på kommunale boliger.
For eller mot, Navarsete?

Profittfrie boliger vil bidra til at vanlige arbeidere også i framtida kan bli frie boligeiere i byene, og at det offentlige ikke profiterer på de aller svakeste sitt boligbehov. Det skulle da bare mangle?

Skrevet sammen med Fredrik V. Sand, boligpolitisk talsperson i Rødt.

På trykk i Klassekampen 02.05.2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar