mandag 13. mai 2013

En vinnersak

Rødt inviterer til pensjonsallianse for mer rettferdig pensjon.
   
LO-kongressen forrige uke var kun 30 stemmer unna å gå til full krig mot pensjonsreformen, bare fire måneder før valget. Det vitner om en frustrasjon de rødgrønne må komme i møte. Alt annet er å dekke bordet for Erna.

Det handler om tidligpensjon. To år etter innføringa av pensjonsreformen varsler tillitsvalgte i lavtlønnsyrker om utslitte kollegaer som har tjent så lite at de ikke får lov til å gå av ved 62 år. Har du AFP må du ha tjent 317.000 i 40 år for å kunne gå av. Uten AFP er kravet 394.000. Deltidsarbeidende rammes særlig hardt, og blant dem er et flertall kvinner. De presses til å jobbe til de har tjent opp akkurat nok. Så blir de minstepensjonister. 
   
Har du derimot arbeid som ikke sliter på kroppen og helse til å stå i jobb til fylte 70 år, får du høyere pensjon og AFP som et gullkantet tillegg. Dette er akkurat like urettferdig som det høres ut som.
   
Det er ikke uten grunn at LOs tillitsvalgte og medlemmer oppgir pensjon som en av fagbevegelsens aller viktigste saker. Så stemte også over 40 % av delegatene på kongressen for å endre AFP-ordninga radikalt, slik at alle har rett til å gå av ved 62 år uten avkorting, og med fortsatt opptjening i folketrygda til fylte 67 år. Det sto som nevnt om 30 stemmer.
   
En slik modell ville ivaretatt sliterne – og brutt med en pensjonsreform som forsterker klasseskillene inn i pensjonstilværelsen. Mange fryktet nok en usosial reform allerede i 2005, da LO-kongressen vedtok: «Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn.[…] LO godtar ikke en ensidig og automatisk levealdersjustering»

Dette betyr at LO er mot innstramningene som deretter ble innført. Innstramningene finansierer pengesløsinga som ligger i pensjonsreformens gavepakke til dem som har jobb som hobby: De få som står i arbeid til de runder 70 år, kan få over 100 prosent av tidligere inntekt i pensjon.

Jeg har ennå ikke møtt én tillitsvalgt som syns dette er rettferdig. Urettferdighet satt i system, er snarere omkvedet. Det er tungt å se arbeidskollegaer som har stått på gjennom et langt yrkesliv, presse seg til å jobbe enda lenger.

Kravet som derimot fikk flertall handler om et overgangstillegg, som bare gjør det lettere å gå av ved 62 de nærmeste årene. Det er ikke nok. Sliterne blir akkurat like fattige som pensjonister, ja fattigere enn i dag, fordi minstepensjonen skal nedjusteres år for år. Ikke rart kravet kun ble vedtatt med et nødskrik.

Partiene på venstresida er nødt til å komme mindretallet i møte. Kun halvhjertet støtte fra LOs fotsoldater gir borgerlig valgseier. Rødt inviterer derfor de rødgrønne til en pensjonsallianse for mer rettferdig pensjon. La oss love følgende: Har partiene flertall etter valget forblir minstepensjonen minst på dagens nivå, og minst like mange får rett til å gå av ved 62 år som i den gamle AFP-ordningen.

I praksis betyr det et varig tillegg til ansatte i private AFP-bedrifter, som sikrer mulighet til å gå av ved 62 år dersom de trenger det. I tillegg betyr det at minstepensjonen beholdes minst på dagens nivå (rett under 2G).

Jens, Audun og Liv-Signe: Dere trodde kanskje den nye tidligpensjonen var rettferdig da den ble innført. Nå har virkelighetens lytteposter på LO-kongressen fortalt oss noe annet. Derfor inviterer Rødt til dugnad for å rydde opp i det verste. Det handler om rettferdighet, og om å hindre borgerlig regjering. Det handler om å ha en vinnersak. Er dere med?

Publisert i Klassekampen 13.05.2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar