søndag 28. april 2013

Oljehungeren trumfer kunnskap om Barentshavet

Lofoten, Vesterålen og Senja må holdes oljefritt. Men det er ikke nok. To tredjedeler av kjente oljeressurser må bli der de er hvis vi ikke skal ha den minste sjanse til å nå målet om maksimalt to graders global temperaturstigning. Da kan vi ikke juble over ett område spart når oljeindustrien spiser 10 andre.

22. april kom nyheten om at Barentshavet Sørøst skal åpnes for olje og gassutvinning. Det er farlig for klimaet og kloden barna våre skal vokse opp på. Det har også dramatiske konsekvenser for livet i havet, og for fiskeartene vi spiser nå og skal leve av i framtida. Mørketid, drivis og kraftige vinterstormer øker faren for utslipp og gjør opprydding vanskelig eller umulig. Både klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) og direktoratet for naturforvaltning har advart. Det samme har arbeidsdepartementet, det er rett og slett for farlig å jobbe på boreriggene når redningshelikoptertjenesten er for langt unna.

Rødt mener vi må slutte å gi oljeindustrien nye områder. Vi må skru ned tempoet i oljeutvinninga, og heller skape nye jobber innenfor grønn og fornybar industri slik vi har foreslått i vår plan for en fornybar framtid. Vi må verne områdene rundt Jan Mayen og utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Men vi kan ikke leve med at noen seire og utsettelser gir oljeindustrien tilgang på andre enorme havområder og tilgang til å bore farlig nært land. Rødt mener man ikke kan inngå kompromisser som fører med seg store miljø- og klimaødeleggelser. Skitne oljekompromisser er skitne oljekompromisser uansett hvilket miljøparti som inngår dem i regjering.

Oljeindustrien selv og regjeringa med Borten Moe i spissen framstiller det som om norsk oljeutvinning er både ren og kunnskapsbasert. Det stemmer ikke. Leder i KLIF, Ellen Hambro har uttalt:– Olje- og energidepartements fremstilling ser ut som en form for skjønnmaling. Fagrapportenes beskrivelse av negative miljøkonsekvenser burde vært løftet bedre frem i OEDs sammendrag. Naturvernforbundet har vist at miljøetatenes råd blir avvist i 4 av 5 åpnede områder under den såkalt rødgrønne regjeringa. Konsekvensutredningene innebærer å late som at kunnskap betyr noe. Men det gjør den ikke. Oljehungeren overskygger kunnskap og oljelobbyen har for mye makt.

At områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatt ikke er konsekvensutredet er en seier for en bred og sterk folkebevegelse. Etter landsmøtet til Arbeiderpartiet er mange bekymret for framtida for disse områdene. Men klimagassutslippene er like skadelige uansett hvor oljen er hentet opp, og Rødt vil redusere de totale utslippene. Da trengs det også en sterk og bred mobilisering for oljefritt Barentshav. På Stortinget vil Rødt aldri selge Barentshavet i bytte mot oljefritt LoVeSe. Rødt er mot nye tildelinger til oljeindustrien, uansett hvor.

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt og Elin Volder Rutle, miljøpolitisk talskvinne i Rødt.

Publisert i Klassekampen 27.04.2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar