torsdag 25. april 2013

OL eller velferd?

Vurderer du å stemme ja til OL i Oslo, må du også være villig til å ta regninga. Er du forberedt på høyere kommunale avgifter, manglende vedlikehold og fortsatt stappfulle T-baner?

9. september blir det folkeavstemming om Oslo skal søke om vinter-OL i 2022. Jeg håper du stemmer nei til elitens OL. Det  vil bli så dyrt at du vil merke det på kvaliteten i resten av byen.

Det står ikke på pengene når byrådet i Oslo har bestemt seg for at byen skal arrangere vinter-OL i 2022. Første anslag tyder på at det vil koste rundt 23 000 mill. kr. Men det vil bli mye mer. OL på Lillehammer skulle koste 1800 mill. kr, men endte på 7400 mill. kr. London-OL ble fire ganger dyrere enn planlagt. Etter OL i Montreal i 1976 betalte innbyggerne ekstra skatt i 30 år.

Rødt er glad i idrett og folkefest, men regninga må stå i forhold til moroa. Byrådets vilje til å åpne lommeboka for OL står i grell kontrast til hvor vanskelig det er å få byrådet til å bruke mer penger på andre ting i Oslo. Flere sykehjemsplasser og nok ansatte i barnehagene, for eksempel. Da har de ikke råd. Derfor venter gamle og syke i kø og foreldre fortviler over kutt i barnehagene.  Men når det trengs 130 mill. kr. for å lage en OL-søknad, blir byens styrende politikere ivrige og leter fram pengene som ikke fantes. Kan de trylle? Nei, de synes bare OL er litt viktigere enn deg og meg.

Resultatet er at byrådet allerede er i ferd med å svi av millioner av kroner for å søke om vinter-OL. 85 millioner kroner går til konsulentfirmaer alene. Ikke nok med at konsulentbransjen skal få legge beslag på byens beste tomter i Barcode-blokkene sine, de får god hjelp fra kommunen til å holde driften i gang også.

Luksusfellen
Det er klart at Oslo trenger et infrastrukturløft. Men OL er en ekstremt dyr og dårlig måte å ruste opp byen på.

For det første er det en myte at OL-utgiftene i hovedsak vil gå til infrastruktur og anlegg. Den store utgiften er selve gjennomføringen: seremonier, konkurranser, administrasjon og sikkerhet. Det vil koste minst 12 000 mill. kr. Til sammenlikning vil kun 2 700 mill. kr. gå til å bygge idrettsanlegg. Planen er altså å svi av 12 000 mill for at det skal utløse investeringer i anlegg for 2700 mill. Dette er luksusfellen i OL-versjon.

For det andre er forslaget til anlegg og opprustning mer tilpasset en OL-søknad enn byens behov. Ta idrettsanlegg. Oslo Idrettskrets leverer hvert år inn en ønskeliste over anlegg det  trengs penger til. Den viser at byen har behov for veldig variert utbygging: næranlegg for lek og ballspill, haller på Lambertseter og Korsvoll, nytt svømme- og stupeanlegg, sandvolleyball på Kringsjå, kunstgress på Jordal, lokalanlegg for langrenn på Linderudkollen og Skullerudstua. Et vinter-OL vil skyve alle disse anleggene lenger ned på prioriteringslista. Hvordan kan det være bra for Oslo-idretten?

Kollektivtransport er et annet eksempel. OL-planen legger opp til 2000 mill. i oppgraderinger av t-banenettet, men det er vestkantens behov som skal bli hørt. Ruter anslår at Holmenkollbanen har 390 mill. kr. i etterslep på vedlikehold, mens Grorudbanen har 610 mill. kr. Likevel er det kun en linje som vil få drahjelp av OL-søknaden, utover generelle tiltak som styrker hele t-banensystemet: Holmenkollbanen. Her skal det rustes opp for omlag 500 mill. kr. Det viser hvem som vil nyte godt av OL-festen også etter lekene er over.

Rødt  vil heller ruste opp Oslo etter hele befolkningens behov for idrettsanlegg, byfornyelse og bedre kollektivtransport, uten å måtte tilpasse oss OL-kravene fra IOC.

Løfter ikke Groruddalen
Et vinter-OL er heller ikke hva Groruddalen trenger. Groruddalen trenger penger til gode barnehager, nok helsesøstre, opprusting av t-banelinjene  og mulighet til å holde ungdomsklubbene åpne. Alt dette vil det nødvendigvis bli mindre av når byrådet heller vil bruke pengene på en OL-fest for eliten.

Stormannsgalskapen har nådd Oslos politiske elite og deres venner i idrettsadelen. Da er veien kort til stormannsgale OL-planer.  Fordelen denne gang er at saken skal opp til folkeavstemming. Oslos befolkning får si sin mening 9. september, paralelt med Stortingsvalget. Da skal vi stoppe dem.

Publisert i Oslo By 25.04.2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar