torsdag 7. februar 2013

Et historisk ansvar

Venstresida må selv stå i første rekke i kampen mot venstreekstremisme. Samtidig må det være lov å være mot kapitalismen uten å bli stemplet som ekstremist.

I dag holder Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati seminar om venstreekstremisme på Litteraturhuset. Initiativet er godt, men de har glemt en ting: Å spørre venstresida hva den mener om fenomenet. Rødt svarer gjerne.
   
Venstreekstreme ideer har heldigvis minimal oppslutning i Norge. Det er ikke flere selverklærte stalinister i Norge enn at de alle får plass i samme taxi. Like fullt har vi et historisk ansvar for å forstå og bekjempe ekstremisme som forsøker å hente næring fra våre ideer og verdier. Grusomme overgrep er gjort i sosialismens navn. I de selverklært kommunistiske partidiktaturene ble befolkningen undertrykt av partieliten. Marxismen ble omdannet fra opprørsk teori til statsideologi for et samfunn med fascistoide trekk.

Derfor bekjemper Rødt idétradisjonen vi kan kalle «sosialisme ovenfra», som stalinismen er en del av. Denne hensikten-helliger-middelet-ideologien løsriver sosialisme fra demokrati. Den ble støttet av kommunister også i Vesten og Norge, og den kan komme tilbake. Så lenge kapitalismen skaper lidelser og urett, vil det være grobunn for ideer om at demokratiske rettigheter må settes til side i kampen mot kapitalismen. Det er et felles ansvar at det ikke skjer.
   
Så langt er vi nok på linje med Øystein Sørensen og andre som jobber med ekstremisme som fenomen. Det vi derimot vil advare mot, er å utvide definisjonen av venstreekstremisme til også å gjelde motstand mot kapitalismen med demokratiske midler. Bård Larsen i NHO-finansierte Civita er den som har gått lengst. I høst skrev han at «Å mene på ramme alvor at man må ha revolusjon i fredelige, egalitære Norge, er vel egentlig like utilregnelig som å hevde at vi i dag er i en borgerkrig mot islam.» Ifølge Larsen er Rødts ønske om revolusjon – å bytte ut kapitalismen – ikke bare ekstremisme. Det er verre. Også Anders Behring Breivik lurer mellom linjene, i tilfelle brennmerkingen av annerledes tenkende ikke har satt seg skikkelig. 

Erfaringene med «sosialisme ovenfra» har gjort skepsis til udemokratisk maktkonsentrasjon til Rødts grunnmur. Vår holdning er krystallklar: Sosialistiske ideer er ingenting verdt uten folkestyre. Samfunnet kan ikke bli mer sosialistisk hvis det ikke også blir mer demokratisk. Det er tanker vi ville blitt forfulgt for om vi spredte dem i de gamle partidiktaturene.
   
I vårt program står det: «Rødt mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ er grunnleggende for et sosialistisk samfunn.» Det vi derimot ikke anerkjenner er den kapitalistiske eiendomsretten som gjør at de viktigste ressursene styres av noen få finanstopper. En eiendomsrett som gir deg rett til å bli rik på andres arbeid. Eller for den saks skyld på å ikke arbeide i det hele tatt. På ren spekulasjon.
   
Vår utfordring til alle som er opptatt av demokrati er om et virkelig folkestyre er mulig så lenge den økonomiske infrastrukturen, banker og finans styres eneveldig av private særinteresser.

Publisert i VG 07.02.2012.

1 kommentar:

 1. "Samtidig må det være lov
  å være mot kapitalismen .."
  Ja, la oss vedta en lov mot kapitalen! Nå!
  Jeg er mer skeptisk til Jens Book-Jenssen
  når han synger: "Det er lov å være blid!"
  Det hender nemlig jeg har dårlige dager.
  Jeg er rett og slett irritabel, i blant.
  Håper jeg slipper unna med ei bot. Vil helst
  ikke interneres på ubestemt tid i Lykkeland ~
  B-)

  SvarSlett