tirsdag 5. februar 2013

Barnehageutbytte i Oslo

Svenn Arne Lie og Kristin Halvorsen har de siste ukene diskutert barnehageutbytte. Lie har påpekt at mektige kommersielle aktører har fått sugerør i fellesskapets kasser, og at penger avsatt til velferd ender som profitt i private lommer, til og med i skatteparadiser.

Halvorsen svarer at barnehagene får begrenset adgang til å ta ut verdier gjennom et rimelig årsresultat. De private barnehagene kan ikke kutte kostnader ved å ha vesentlig lavere personalkostnader enn kommunens barnehager. De kan heller ikke ta urimelige høye lønninger for egen arbeidsinnsats eller ta en urimelig høy husleie for egne lokaler.

Halvorsen har ennå ikke besvart Lies spørsmål om hva hun mener et «rimelig årsresultat» er, eller hva som er «vesentlig lavere personalkostnader» eller «urimelig høye lønninger». Situasjonen i Oslo reiser imidlertid noen spørsmål som kan bidra til å klargjøre disse spørsmålene.

Frp og det borgerlige byrådet vedtok i Oslo-budsjettet for 2013 å selge ti kommunale barnehager, og konkurranseutsette ytterligere sju. De vedtok samtidig: «Barnehagene skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften».

Mitt spørsmål til Kristin Halvorsen er om hun har innført noen lover eller regler som hindrer de borgerlige i å gjennomføre dette vedtaket? Hvis ikke er det fritt fram for kommersielle selskaper å kutte bemanning og hente ut skattepenger i utbytte. Alternativt kan Oslo kommune i etterkant gå til rettslige skritt mot selskapene. Da vil vi være utrustet med mildt sagt ulne formuleringer om «rimelig årsresultat», «vesentlig lavere personalkostnader» o.l. Det spørs om vi vinner den rettssaken.

Ville det ikke vært langt enklere å innføre samme regler for barnehager som for skoler? Private skoler får ikke ta ut utbytte fordi pengene skal gå til undervisning. Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal følge et helt annet prinsipp når det gjelder barnehagebarn. Nå forsvinner i stedet fellesskapets midler, som er bevilget for å komme barnehagebarn til gode, ut i privat utbytte. Hvorfor skal barnehagemillioner havne på private konto i Cayman Islands?

Publisert i Klassekampen 04.02.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar