fredag 11. januar 2013

Kvotehandel løser ingenting

Kvotehandel står i veien for virkelige klimaløsninger.

CDM-kvoter fungerer slik at rike land sponser klimaprosjekter i fattige og samtidig får slippe ut mer klimagasser selv. Bård Vegard Solhjell (SV) har de siste månedene gjentatt budskapet om at CDM-kvoter er et viktig klimatiltak. Hans viktigste argument er at dette er et system u-landene ønsker selv. Samtidig hopper ministeren bukk over alle utfordringene med kvotesystemet.

For det første stilles det store spørsmålstegn ved om klimaprosjektene som gjennomføres kun ville skjedd med norsk hjelp. Kina, som er landet som får mest støtte gjennom CDM-kvoter, har enorme investeringsbudsjetter og trenger prosjekter å bruke pengene sine på. Men hadde prosjektet blitt gjennomført uten kvoter, ville det kuttet utslipp et sted uten å øke utslippene et annet sted. Er ikke det bedre miljøpolitikk, Solhjell?

For det andre finnes det mange dårlige CDM-prosjekter. Erling Borgens dokumentar som ble sendt på NRK før jul viste for eksempel kinesisk tvangsflytting av mennesker på grunn av vannkraftutbygging. Siste nytt er at FN har bestemt at «moderne kullkraftverk» får anerkjennelse for å slippe ut mindre Co2 og kan dermed få status som CDM-prosjekt. Med andre ord kan utslippene fra norsk gasskraft legitimeres med å støtte kinesisk kullkraft! Regjeringa har lovet å holde seg unna slike prosjekter. Likevel, det er kvotesystemet som er problemet, og er vi en del av det så bidrar vi til opprettholdelse.

For det tredje er verden avhengig av enorme utslippskutt. Et system som får ned eller stabiliserer utslippene et sted for at de kan økes et annet sted, vil øke klimaproblemene. Kvotehandel er ingen løsning.

Rødt er enig med miljøvernministeren i at støtte til grønne utviklingsprosjekt er viktig. Men vi er sterkt uenige i at vi skal bruke det til å kjøpe oss rett til å forurense. Nå er det på tide at Norge trør til. Rødt har konkrete planer for hvordan vi kan skape 50.000 grønne arbeidsplasser og gjøre det mulig å kutte alt vi trenger på hjemmebane. Det i kombinasjon med klimastøtte utenlands vil gi effekt på atmosfæren. Kvotehandel gir bare effekt på papiret.

På trykk i VG 11.01.2013.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar