fredag 25. januar 2013

Ikke send norske soldater til Mali

Regjeringen bestemmer seg i disse dager om de skal sende soldater til Mali. De bør komme ut av tenkeboksen med klart svar:

Nei. For fjerde gang på ti år vurderer regjeringen å sende soldater ut i verden for å stoppe terror. Rødt ønsker ikke at Norge deltar militært i Mali sammen med de franske styrkene. Krigføring vil bare eskalere konflikten og skape grobunn for mer terror. Det vil ramme de sivile i neste omgang.

For det første: Det finnes ingen militær løsning for å bekjempe terror. Men likevel vil USA og Storbritannia utvide krigen mot terror til å gjelde Nord- og Vest-Afrika. Og de etablerte norske partiene logrer med halen og er enige. Har de ikke lært noe av Afghanistan, Irak og Libya?

For det andre: Opprørsgruppene i Mali er splittet og kriger like mye mot hverandre som mot andre. Om vestlige land rykker inn militært, får de en felles fiende å slåss mot. Det vil eskalere konflikten og styrke jihadistene.

For det tredje: Vesten kan skylde seg selv for mange av problemene i Mali. Nato samarbeidet med jihadister i krigen mot Gadaffi, og de fikk tilgang til Gadaffis våpenlagre. De har styrket sin stilling, rykket inn i Nord-Mali og kuppet tuaregopprøret der. Nå må Malis sivile betale prisen for Vestens Libya-krig, en krig som har gjort hele Nord-Afrika farligere og ikke fredeligere.

Situasjonen i Mali er alvorlig, og Rødt tar sterk avstand fra de jihadistiske opprørsgruppene. Nettopp derfor er det viktig at Mali ikke blir til et nytt Afghanistan. Krigen mot terror har skapt mange nok hengemyrer som det er. Da må vi holde fast ved at kun en politisk løsning kan skape fred og bekjempe terror. I stedet for en militær cowboytaktikk må Norge jobbe for å følge opp FN-mandatet om å etablere en fredsbevarende styrke under kontroll og mandat fra FN. I tillegg må vi støtte den humanitære innsatsen som gjøres for sivilbefolkningen i Mali.

Samtidig kan man spørre seg om det er forekomsten av jihadister alene som gjør at Frankrike går inn i Mali. Landet har også rike forekomster av gull, fosfat, jernmalm og andre naturressurser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar