onsdag 5. desember 2012

Salderingspost: Barnehagebarn

«Det er ikke noen nødvendig sammenheng mellom antall ansatte og kvaliteten på barnehagetilbudet.» Utsagnet har gjort Oslo barnehagebyråd Torger Ødegaard (H) like populær som restskatten blant Oslos barnehageforeldre. 

Tidligere i år sa byrådet opp bemanningsavtalen for barnehagene, som sikret en voksen per tre barn under tre år, og en voksen per seks barn over tre år. I dag vedtas Oslo-budsjettet for 2013. Der kutter Høyre bydelsøkonomien med over 300 millioner. Resultatet blir at flere barn presses inn i barnehagene neste år, uten flere ansatte.

Det er bakgrunnen for at Oslos barnehageforeldre har lagd en protestaksjon, og for at Fagforbundet og Utdanningsforbundet i dag går til politisk streik ved de kommunale barnehagene. Til forskjell fra Ødegaard vet foreldrene at den viktigste forutsetninga for et godt barnehagetilbud er nok ansatte. En treåring som har falt og slått seg, trenger et fang å sitte på. Hvis en hel småbarnsavdeling skal leke utendørs i regnværet, trengs det nok ansatte til å få kledd av og på dem regntøy – ellers blir det fort bare inneaktivitet. En ettåring med full bleie klarer jo ikke å si fra om det selv. Med nok ansatte på jobb øker sjansen for at bleien fort blir skiftet.

Foreldreaksjonen krever derfor gjeninnføring av bemanningsavtalen og stans i kuttene i bydelsøkonomien. Dessverre får de ikke gehør hos de borgerlige. Tvert i mot har Frp og byrådet blitt enige om å selge ti kommunale barnehager neste år, og konkurranseutsette ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. De presiserer at ”det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012.”

Det er både urettferdig og kortsiktig å kutte velferden i bydelene. Bydelskutt rammer dem som trenger velferden mest, som pleietrengende eldre og de minste barna. Men det er også unødvendig. Oslo har nemlig råd til å styrke velferden i stedet for å kutte den. Byrådet foreslår å overføre 324 millioner fra drift av kommunen, til investeringer neste år. Hvis vi i stedet bruker pengene på velferd, kan vi nulle ut hele bydelskuttet.

Som om ikke det var nok, har Oslo fått 450 millioner mer i skatteinntekter i 2012 enn forutsatt. Vi har altså nærmere en halv milliard mer penger til disposisjon enn planlagt. Dette er penger vi kan bruke på å styrke kvaliteten på barnehagetilbudet og eldreomsorgen. Men Høyre, Frp, Venstre og KrF sier nei.

Selv om Høyre ikke vil bruke mer av overskuddet på velferd, trenger de ikke bruke barna som salderingspost: Byrådet bruker årlig en milliard av skattepengene våre på konsulentfirmaer som PWC. Firmaene fakturerer opp mot 4000 kr per time. Med en halvering av dette utgiftssluket har vi 500 millioner kroner til disposisjon. Dermed kan vi ikke bare stanse bydelskuttene, men faktisk styrke velferden. Også her sier Høyre, Frp, Venstre og KrF nei.

Det er langt fra bare Oslo som kutter i barnehagene. Over hele landet svinger kommunepolitikerne nå sparekniven. Tida er derfor overmoden for en lovfesting av bemanningskrav i barnehagene. Barneombudet er for. Hva sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen?

Publisert i Klassekampen 05.12.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar