onsdag 5. desember 2012

Oslo-budsjettet 2013: Hovedinnlegg

Ordfører, la meg begynne med litt skryt av det borgerlige budsjettforliket. Det er én god ting her: Folkeavstemning om OL.

Så til det andre.

Den største svakheten ved budsjettet er at det ikke adresserer byens viktigste utfordring: Klasseskillet som går tvers gjennom byen vår. Kamp mot klasseskillene burde være jobb nummer en. I stedet ser vi at to av ti fattige barn i Norge bor i Oslo. Hvert tredje barn i Gamle Oslo lever i fattigdom.

Ett viktig tiltak for å bekjempe fattigdommen i Oslo er å heve sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå, slik Rødt foreslår. Nå er satsene kraftig underregulert. Enslige forsørgere får ikke råd til å opprettholde et rimelig forbruksnivå for seg og sine barn.

Prisen på Aktivitetsskolen bestemmer hvem som får råd til å bruke tilbudet. Andelen elever i Aktivitetsskolen er over 90 % på Ullevål skole der minoritetsandelen er 5 %, mens under 30 % på Mortensrud skole i Søndre Nordstrand, der minoritetsandelen er 97 %.

Mange av de barna som ville hatt størst utbytte av å gå i Aktivitetskolen, får ikke deltatt. Budsjettforliket viser at byrådet og Frp ikke har noen ambisjoner om å øke andelen som bruker Aktivitetsskolen i områder der dekninga er lav. I stedet for å opprettholde dagens priser, vil vi innføre gratis Aktivitetsskole i områder der dekningsgraden er under 50 %.

Ordfører, 2013 blir et år med kraftige velferdskutt i Oslo kommune. Spareknivene slipes nå i bydeler over hele Oslo. Det vil gå ut over de som trenger velferdstjenestene mest, blant annet barnehagebarna.

«Det er ikke noen nødvendig sammenheng mellom antall ansatte og kvaliteten på barnehagetilbudet.» Utsagnet har gjort Oslo barnehagebyråd Torger Ødegaard like populær som restskatten blant Oslos barnehageforeldre. Tidligere i år sa byrådet opp bemanningsavtalen for barnehagene. I dag kutter det borgerlige flertallet bydelsøkonomien med 300 millioner. Resultatet blir at flere barn presses inn i barnehagene neste år, uten flere ansatte.

Det er både urettferdig og kortsiktig å kutte velferden i bydelene. Bydelskutt rammer dem som trenger velferden mest, som pleietrengende eldre og de minste barna. Men det er også unødvendig. Oslo har nemlig råd til å styrke velferden i stedet for å kutte den. Byrådet foreslår å overføre 324 millioner fra drift av kommunen, til investeringer neste år. Hvis vi i stedet bruker pengene på velferd, kan vi nulle ut bydelskuttet.

Som om ikke det var nok, har Oslo fått 450 millioner mer i skatteinntekter i 2012 enn forutsatt. Bare der har vi altså nærmere en halv milliard mer penger til disposisjon enn planlagt. Dette er penger vi kan bruke på å styrke kvaliteten på barnehagetilbudet og eldreomsorgen. Men Høyre, Frp, Venstre og KrF sier nei.

Selv om Høyre ikke vil bruke mer av overskuddet på velferd, trenger de ikke bruke barna som salderingspost: Byrådet bruker årlig en milliard av skattepengene våre på konsulentfirmaer som PWC. Firmaene fakturerer opp mot 4000 kr per time. Med en halvering av dette utgiftssluket har vi 500 millioner kroner til disposisjon. Dermed kan vi ikke bare stanse bydelskuttene, men faktisk styrke velferden. Også her sier Høyre, Frp, Venstre og KrF nei.

Ordfører, budsjettet for 2013 er et budsjett for økte forskjeller. Det er budsjett for å utvide skillene i den delte byen. Det er et budsjett som kutter i velferden. Det er et budsjett som vil føre til at barnehagebarn blir en salderingspost. Det er et budsjett for fortsatt stoppeklokkeomsorg, mot velferd og for økte klasseskiller. Budsjettet for 2013 er sånn sett i beste, borgerlige tradisjon.

1 kommentar: