torsdag 8. november 2012

Vi kan bedre enn EØS

Truls Wickholm (Ap) skriver i sitt svarinnlegg 31. oktober at ”EØS-avtalen er det beste alternativet vi har i dag og den er viktig for Norge”, og avviser å diskutere andre alternativer. 

Her gjentar han Aps omkved: EØS-avtalen er det beste vi kan få til, derfor trenger vi ikke en gang ta debatten om alternativer til den. Om ikke Rødts standpunkt gjør inntrykk, så burde den voksende EØS-kritikken i flere LO-forbund få Ap til å ta diskusjonen på en seriøs måte.

Ingen er uenige i at vi trenger forutsigbare rammer for handel med Europa. Wickholms påstand om at dette ikke er mulig uten EØS-avtalen, stemmer imidlertid ikke. Hvis vi sier opp EØS-avtalen har ikke EU noe å vinne på gjensidige tollsatser på varer de har vunnet markedsandeler på i Norge, eller på norske varer som er viktige innsatsvarer i EUs produksjonsliv. En handelsavtale med EU vil fortsatt sikre oss markedstilgang. Forskjellen er at vi slipper å implementere høyrepolitikk i form av EU-direktiver som tjenestedirektivet, datalagringsdirektivet og vikarbyrådirektivet. Det innebærer å ta tilbake folkevalgt styring over norsk politikk, arbeidsliv og juss.

Wickholms påstand om at Rødt ikke vil bruke handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, faller på sin egen urimelighet all den tid det var Ap som nektet å ta i bruk vetoretten mot vikarbyrådirektivet. Rødt har dessuten lagt fram forslag om flere konkrete tiltak mot sosial dumping, som kan settes i verk med EØS-avtalen som rammeverk. Problemet er at på tross av tiltakspakker og handlingsplaner øker omfanget av sosial dumping, ulovlig innleie og midlertidige ansettelser.

På grunnplanet i fagbevegelsen vokser EØS-motstanden ut fra et oppriktig engasjement basert på de konkrete erfaringene som medlemmene gjør seg ute på arbeidsplassene. At Wickholm ikke ser at dette henger sammen med EØS-avtalens krav om underkastelse under EUs fire friheter for bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, får stå for hans egen regning.

Publisert i Dagsavisen 08.11.12.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar