fredag 9. november 2012

Sultestreik for rettferdighet

For to måneder siden startet ni politiske fanger en sultestreik i tyrkiske fengsler. De ni kvinnene protesterer mot den umenneskelige behandlinga av kurdere i Tyrkia og mot isolasjonen av Abdullah Øcalan, lederen for Det kurdiske arbeiderpartiet. 

Sultestreiken spredte seg raskt til nærmere 100 fengsler rundt om i Tyrkia. I dag er over 800 politiske fanger i sultestreik, og aksjonen har spredt seg til utenfor fengselsmurene.

De politiske fangene retter kre krav til den tyrkiske regjeringa:
1. At kurdisk blir et offentlig språk i Tyrkia
2. At den kurdiske nasjonens demokratiske rettigheter blir respektert
3. At isolasjonen av Abdullah Øcalan blir opphevet

Tyrkiske myndigheter har så langt ikke vist vilje til å imøtekomme kravene, på samme måte som de heller ikke viser noen vilje til å få slutt på konflikten mellom den tyrkiske staten og den kurdiske motstandsbevegelsen, som har pågått i over 40 år. Konflikten har kostet nærmere 50.000 menneskeliv, de fleste av dem sivile unge kurdere.

I flere land stiller nå kurdere opp for å være stemmen utenfor fengselsmurene til de politiske fangene i Tyrkia. Målet er å skape internasjonal oppmerksomhet rundt saken for å legge større press på den tyrkiske regjeringen. Også her i Norge er det viktig å gjøre opinionen og regjeringa oppmerksom på situasjonen til politiske fanger i Tyrkia.

Derfor pågår det i disse dager en sultestreik i Oslo til støtte for de politiske fangene i Tyrkia. I dag arrangeres det en markering til støtte for de sultestreikendes krav. Oppmøtet er kl 14 på Trafikanten. Jeg håper mange vil stille opp for å vise støtte og solidaritet.

Vi har henvendt oss til utenriksminister Espen Barth Eide i forbindelse med sultestreiken, og bedt Norge finne fram til klarere tiltak mot Tyrkia, snarest mulig og slik at tap av menneskeliv i sultestreiken kan unngås. Dette handler om grunnleggende menneskerettigheter. Norge burde gå foran i støtten til kurdernes krav.


Her er brevet Rødt har sendt til regjeringa:

Til
Utenriksdepartementet
v/ utenriksminister Espen Barth Eide

Om Tyrkias behandling av kurderne

Den norske regjeringen er klar over at Tyrkia bryter flere internasjonale konvensjoner i sin behandling av kurderne.

Norge har også i milde ordelag påpekt dette overfor Tyrkia ved ulike anledninger, senest da statsminister Stoltenberg sist besøkte landet. Men siden Tyrkia bare forsterker sine overgrep, ber vi om at Norge nå, både tosidig og internasjonalt, forsterker presset mot den tyrkiske regjeringen.

Over 10.000 tillitsvalgte og aktivister for det legale partiet BDP er fengslet, tiltalt og mange sitter i fengsel, derav flere av deres parlamentsmedlemmer. Et titalls forslag om våpenhvile og forhandlinger for å få til en politisk løsning på den krigen som nå har vart i over 24 år er avvist av den tyrkiske regjeringen, og kamphandlingene har blusset opp igjen det siste året. Kurderlederen Abdullah Øcalan, som sitter fengslet på en fangeøy, er nå nektet besøk av sine advokater og familie i over ett år.

Regjeringen kjenner også til at rundt 700 kurdiske politiske fanger nå sultestreiker i tyrkiske fengsler. Flere hundre av dem har streiket i over 40 dager og erklært at de ikke vil avbryte streiken før deres to krav er innfridd:

*Retten til utdanning på kurdisk og rett til å forsvare seg i retten på morsmålet sitt
*Slutt på isolasjonen av Abdullah Øcalan, også for å skape betingelser for dialog og forhandlinger.

Vi ber utenriksministeren ta opp dette i regjeringen for å finne fram til klarere tiltak mot Tyrkia, snarest mulig og slik at tap av menneskeliv i sultestreiken kan unngås.

Oslo, 8.november 2012

Rødt
v/ Bjørnar Moxnes, partileder
Arnljot Ask, internasjonalt ansvarlig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar