onsdag 21. november 2012

Kald vinter i vente


Oslo kommune nekter beboerne i ni kommunale gårder å fyre i peisen. Oppussinga av pipene vil koste 10 millioner. Samtidig prioriterer byrådet en OL-søknad til 130 millioner. Nå frykter beboerne at de går en kald vinter i møte. 

Og hvem skal betale de økte strømutgiftene beboerne får når de ikke lenger kan fyre med ved? Vi har stilt en rekke spørsmål om denne saken til byråd Hallstein Bjercke. Her trengs umiddelbare tiltak slik at folk slipper å fryse til vinteren.

Les mer om saken her:
Vårt Land: Kommunen stenger peisen - Ingeborg frykter kald vinter
Nrk Østlandssendingen: Fyringsforbud i kommunale bygårder


Spørsmål ang. fyringsforbud i kommunale bygårder


På Boligbyggs nettsider kan man lese følgende melding (lagt ut 12.10.2012): 
Brann- og redningsetaten har utført tilsyn i flere av Boligbyggs eldste eiendommer. Tekniske undersøkelser viser betydelige feil og stor slitasje på samtlige piper. Feilene kan i verste fall føre til brann. Det er derfor dessverre nødvendig med fyringsforbud med øyeblikkelig virkning. Vi beklager ulemper som dette medfører for våre beboere, men vi håper på forståelse for at dette er et høyst nødvendig tiltak som vi må gjøre for beboernes sikkerhet. Det er store kostnader knyttet til rehabiliteringen av så mange piper, og Boligbygg har dessverre ikke budsjettmidler til dette nå. Vi må derfor i løpet av høst/vinter 2012/2013 fjerne alle gjenstående ildsteder fra leiligheten. Fyringsforbudet gjelder ni kommunale gårder.


Oslo kommune tar i 2012 ut over 380 millioner kroner i utbytte fra Boligbygg, et utbytte som blant annet er finansiert av beboernes husleie. Oppussing av pipene vil koste 10 millioner.Ingeborg Ramsøy, en av beboerne i den kommunale Lille Sandaker gård, uttaler til Vårt Land (19.11.2012) at hun frykter å gå en kald vinter i møte. Av oppslaget framgår det også at Lions har sørget for at eldre og andre som trenger det får utdelt gratis ved gjennom vinteren.


I spørretimen i bystyremøtet 21.11.2012 spurte Rødt hvilke umiddelbare tiltak ansvarlig byråd vil gjennomføre, slik at beboerne slipper å fryse i vinter. Byråd Hallstein Bjercke svarte at Boligbygg vil montere panelovner i leiligheter som får fyringsforbud. På spørsmål om hvem som skal betale for ovnene, fikk vi til svar at Boligbygg tar regninga. Vi fikk imidlertid ikke svar på hvem som betaler den økte strømregninga beboerne får.


På denne bakgrunn stiller vi følgende spørsmål:


1. Vil byråden sørge for at det tas tiltak for å rehabilitere pipene i disse ni kommunale gårdene? Som nevnt mottar flere av beboerne gratis ved om vinteren. Det vil derfor være langt billigere for dem å kunne fortsette med vedfyring, i stedet for at de blir nødt til å varme opp leilighetene med elektrisitet. Det virker imidlertid som Boligbygg per dags dato planlegger å stenge pipene, ikke rehabilitere dem.


2. Når vil i så fall byråden sørge for at nødvendig rehabilitering av pipene blir gjennomført?


3. Vil byråden sørge for at Boligbygg blir kompensert de tilleggsutgiftene som rehabilitering av pipene medfører?


4. Hvem betaler de økte strømutgiftene som beboerne kommer til å få? Det har blitt påpekt at man kan få kompensert økte strømutgifter gjennom økt sosialhjelp, men det er ikke slik at alle beboerne i disse gårdene mottar sosialhjelp.


5. Rødt har også fått opplyst at manglende utskifting av gamle vinduer i disse gårdene fører til mye trekk, varmetap og større oppvarmingsutgifter. Vil byråden sørge for nødvendig rehabilitering av vinduene i disse gårdene, og i så fall når?


6. Vi ber om å få en oversikt over det såkalte konsernbidraget som Boligbygg KF har gitt til Oslo kommune, år for år, fra 2001 og fram til med 2012. Vi ber også om å få en oversikt over de totale leieinntektene til Boligbygg KF, år for år, fra 2001 og fram til og med 2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar