mandag 22. oktober 2012

Wickholms EØS-skylapper

 
Stadig flere fagorganiserte ser at Norges underordning under EU gjennom EØS-avtalen truer faglige rettigheter.
 
Det er tydelig at Arbeiderpartiets Truls Wickholm har festet skylappene godt når han i Dagsavisen 15.10. hevder at EØS-avtalen ikke er et hinder i kampen mot sosial dumping i Norge. Stadig flere fagorganiserte ser at Norges underordning under EU gjennom EØS-avtalen truer faglige rettigheter. Det er grunnen til at forbund som representerer halvparten av delegatene på den kommende LO-kongressen, har vedtatt at de ønsker arbeidsliv ut av EØS-avtalen.

Sosial dumping og økonomisk kriminalitet har blitt et økende problem i kjølvannet av EUs øst-utvidelse i 2004. Regjeringas tiltakspakker mot sosial dumping er viktige. Problemet er imidlertid at den frie flyten av varer, tjenester, arbeid og kapital veier tyngre enn faglige rettigheter i EU. De siste årene har hele fire EU-dommer (den såkalte «Laval-kvartetten») overkjørt viktige krav fra fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping. Disse rettsaktene vil også skape presedens for norsk arbeidsliv, og verken Wickholm eller regjeringa kan gi noen garanti for at arbeidsmiljølov og tariffavtaler ikke blir undergravd av EU/EFTA-domstolen i framtida.

Det fins i tillegg flere eksempler på hvordan EØS-avtalen hindrer kampen mot sosial dumping her og nå. I fjor foreslo Rødt i Oslo bystyre at kommunen skulle stille som vilkår til leverandører at de ikke kan nekte sine ansatte tariffavtale. Hensikten var å legge press på bedrifter som nektet sine ansatte tariffavtale, og bekjempe sosial dumping i offentlig regi. Kristin Vinje, byråd for finans og næring svarte at med et slikt krav kunne «kommunen risikere å opptre i strid med de rettslige skranker som følger av EØS-regelverket». Dette var for øvrig en vurdering LOs juridiske avdeling også delte. Det endte med at forslaget ble avvist med EØS-avtalen som begrunnelse.

Wickholm og Ap bør være litt mindre skråsikre i forsvaret av EØS-avtalen. Utviklinga i arbeidsmarkedet, både i EU og i Norge, tyder på at fagbevegelsen har god grunn til å være bekymret for at EØS-avtalen truer faglige rettigheter og den norske modellen.
 
Publisert i Dagsavisen 22.10.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar