onsdag 17. oktober 2012

VGs skremselspropaganda

 
EØS-avtalen er Norges viktigste avtale med EU. Den regulerer ikke bare handel, men griper direkte inn i norsk samfunnsliv. Ingen andre handelsavtaler innebærer at den ene parten må innføre alle lover og regler som den andre parten lager for sitt indre marked. Det er ikke overraskende at VG bruker mye spalteplass på å forsvare EØS, men man skulle tro ja-sida hadde lært at skremsler om de katastrofale konsekvensene av å ikke omfavne Brussel, ikke nytter.
 
Ja-sidens dystre (og feilaktige) spådommer har vi hørt før, som i forkant av folkeavstemminga om EU i 1994. Norge vil bli politisk og økonomisk isolert, sa ja-sida den gang. Ingen vil komme til å handle med oss hevdet de. Ettertida har vist at dette var ubegrunnet skremselspropaganda.
I den nye EØS-debatten har vi fått fakta på bordet som tydelig tilbakeviser at Norge står på bar bakke dersom vi skulle si opp EØS-avtalen. Rapporten «Alternativer til dagens EØS-avtale» viser at den tidligere handelsavtalen vi hadde med EU, som sikrer oss tollfri adgang til EU-markedet for alle industrivarer, trer i kraft når vi sier opp EØS-avtalen. Den viser også at det finnes flere realistiske alternativer til EØS.

Å frede faglige rettigheter krever en avtale uten fri flyt av tjenester og arbeidskraft, altså noe helt annet enn dagens EØS-avtale. Rødt vil at Norge skal ha rett til å bestemme om vi vil følge EU-lover eller ikke. Bortsett fra VGs og ja-sidas skremmebilder er det ingenting som tyder på at det vil være negativt for Norge. Tvert i mot vil det bety et demokratisk framskritt.

Publisert i VG 12.10.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar