fredag 14. september 2012

Streik for rettferdighet: Omsorg skal ikke på anbud

Se for deg at arbeidsplassen din får ny eier. Du fortsetter å gjøre den samme jobben. Kollegaene er de samme. Bygningen er den samme. Forskjellen er at lønna kuttes med 40.000 i året og at du taper flere hundre tusen kroner i pensjon, mens eierne plasserer overskuddet på Cayman Islands.
De færreste ville godtatt dette. Minst av alt Oslos høytlønte byråder. Men det er de som anbudsutsetter sykehjemmene. Støttet av Frp sørger de for sosial dumping av omsorgsarbeideres lønn og pensjon. Nå har ansatte på de kommersielle sykehjemmene fått nok. De krever samme lønn og pensjon som kollegaene sine på de kommunale sykehjemmene.
   
Kravet er strengt tatt selvsagt. Hvorfor skal ikke folk som gjør nøyaktig samme jobb få samme lønn og pensjon? Men NHO Service sier nei. Det er ikke rart. De representerer kommersielle storselskaper som Norlandia, Attendo og Adecco. De driver big business innen eldreomsorg.

Skal selskapene få flere sugerør inn i felleskassa, må de vinne konkurransen når sykehjemmene legges ut på anbud. Jo mer de skviser lønns- og pensjonskostnadene, desto billigere blir anbudene. NHO-direktør Petter Furulunds forsøk på å bortforklare dette, imponerer ingen. Han minner mest av alt om komiske Ali.

Vi kommer til å trenge 40.000 flere helsearbeidere i Norge i 2030. I stedet for å ødelegge arbeidsvilkårene gjennom privatisering, må vi modernisere dem: Vi må gi folk rett til heltid, slik at de slipper uverdig små stillingsbrøker. Vi må sikre et skikkelig lønnsløft for pleierne, og vi må satse på kvalitet og kompetanse som gjør at disse viktige arbeidsplassene blir attraktive arbeidsplasser.

Og så må vi stanse selskapene som tjener seg rike på å presse ned lønna og pensjonen til de ansatte. Hvis medlemsbedriftene til NHO Service får ture fram, blir det umulig å sikre rekrutteringa til yrkene i framtida. Denne streiken handler derfor om framtida for eldreomsorgen.
   
Motkreftene er imidlertid sterke. Med sedvanlig sans for timing skal byrådet nå legge ut ytterligere åtte sykehjem på anbud – midt i en streik mot uverdige lønns- og arbeidsvilkår ved de kommersielle sykehjemmene. Jeg håper streiken fører til at flere forstår på hva som står på spill.

Omsorgsarbeidere står høyt i kurs, men prises lavt. Begynnerlønna i kommunen for en av samfunnets viktigste jobber er alt for lav. NHO Service syns det får holde med enda mindre. De streikende trenger vår støtte. Bli med på markering kl to i Borggården i dag, og si fra at omsorg er for viktig til å overlates til Norlandia og co.

Publisert på nyemeninger.no 14.09.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar