fredag 28. september 2012

Opp av skyttergraven


Hvordan forener Civita sin støtte til demokrati med støtten til et kapitalistisk system der vi ikke styrer de viktigste ressursene i fellesskap?

Civita inviterer i VG (20.09) til skyttergravskrig der høyresida og venstresida dunker hverandre i hodet med hvor mange lik kapitalistiske og kommunistiske regimer var ansvarlige for i forrige århundre. Slike debatter har vi sett mange av. De blir sjelden konstruktive. La meg derfor starte med å si at jeg forstår Civitas bekymring for at et revolusjonært parti vokser – hvis de tror Rødts politikk har noe som helst med 1900-tallets selverklærte kommunistiske partidiktaturer å gjøre.

I så fall ville jeg også vært bekymret. Heldigvis er det ikke sånn. Jeg har flere ganger påpekt overfor Civita at Rødt ønsker mer demokrati, ikke mindre. Vi tar klar avstand fra enhver udemokratisk ideologi. Partiprogrammet vårt fastslår: ”Rødt mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ er grunnleggende for et sosialistisk samfunn”.

Det hadde vært fint om Civita kunne komme opp av skyttergraven og for en gangs skyld ta utgangspunkt i det vi står for. Det er forståelig at en høyreorientert tenketank driver kampanje mot partiet med den klareste kapitalismekritikken i Norge. Likevel bør Civita ta diskusjonen om hvordan nettopp kapitalismen truer frihet og folkestyre i dagens kriserammede Europa. Noen få finansfolk tar beslutninger som kaster millioner ut i fattigdom og nød. En hel generasjon ungdom står uten arbeid i Sør-Europa. Dette er problemer som enhver demokrat, det være seg i Civita eller Rødt, må ta på alvor.

Min utfordring til Civita er hvordan de forener sin støtte til demokrati med støtten til et kapitalistisk system der vi ikke styrer de viktigste ressursene i fellesskap. Er demokrati mulig så lenge den økonomiske infrastrukturen, banker og finans styres eneveldig av private særinteresser? Ser Civita det udemokratiske i at noen ytterst få beriker seg selv skamløst og hensynsløst, mens millioner av arbeidsfolk opplever den mest ødeleggende krisekapitalismen siden 1930-tallet?

Hva tenker Civita om at politikere i land som Italia, Spania og Hellas jobber som utpressere overfor egen befolkning, på vegne av de store bankene, og på diktat fra EU og Pengefondet? Kapitaleierne har tjent seg søkkrike på systematisk spekulasjon i flere tiår. Når bobla sprekker og investorene ber om hjelp til å reddes fra problemene de selv har skapt, sitter milliardene løst. Regninga sendes til vanlige folk. Ser Civita at dette er udemokratisk?

Vårt svart på finanskrisa er mye mer demokrati. Folkestyret må ta kontroll over økonomien. Bank, finans og kreditt er samfunnsinstitusjoner. I et demokrati må de forvaltes demokratisk. På samme måte som helsevesenet er for viktig til å la profittmotiverte investorer styre det, er tilgangen til økonomiens blodomløp i form av kreditt for viktig til å styres av private særinteresser.

I et demokratisk samfunn må de viktigste beslutningene være forankret i folkestyret. Hvis Civita sier seg enig i det, hvorfor er de mot folkestyre over økonomien?

Publisert i VG 28.09.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar