mandag 24. september 2012

Jager narkomane

Sosialbyråd Anniken Haugli beskriver byrådets tiltak mot de åpne rusmiljøene under den misvisende tittelen «Tryggere sentrum og hjelp til flere» (Aften 6.9).  

Misvisende fordi byen ikke blir tryggere av at politiet bruker knappe ressurser på å jage og bøtelegge narkomane i stedet for å ta organiserte kriminelle og voldsutøvere, og fordi man ikke hjelper flere når hjelpetilbudene ikke styrkes.

Derimot får vi reprise på Oslos tradisjonsrike jaging av rusavhengige: Sist man skulle rydde Plata var i 2004. Da flytta miljøet seg til Skippergata. Fire år senere jager politiet de rusavhengige ned mot Jernbanetorget. Plata gjenoppstår. Tre år seinere ryddes den igjen, og miljøet flytter seg til Skippergata.

Einstein sa at galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et annet resultat. I dette tilfellet kan vi fastslå at byrådet har fått hakk i plata.

Ingen blir kvitt rusavhengighet av å bli bøtelagt og jaget. Etter Plataaksjonen i 2004 uttalte politimesteren at han hadde forventet at Oslo kommune var klare med sin del av hjelpeapparatet. Det var ikke tilstrekkelig med væresteder, omsorgstilbud, rehabiliteringstilbud og helsetjenester. Åtte år senere har byrådet lite lært. Haugli styrket ikke hjelpetiltakene før fjorårets politiaksjon mot rusmiljøet.

Derimot foreslår Høyre, som er mot sprøyterommet, årlig å kutte i rustiltak drevet av ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Frelsearmeen. Det eneste Haugli kan vise til er en samlokalisering av tilbud i Storgata 36. Det er vel og bra, men innebærer ingen styrking av tilbudene.

I Oslo sentrum har politiet bortvist rusavhengige mennesker 11.000 ganger det siste året. Politiet har delt byen inn i soner, og rusavhengige som mistenkes å ville kjøpe eller selge dop, får forbud mot å oppholde seg i visse soner i inntil tre døgn. Bortvisningene blir fulgt av trusler om store bøter eller fengselsstraff.

Byrådets plan har vist seg å være en plan for å rydde attraktive sentrumsområder for ”brysomme” elementer. Det er ikke overraskende at Høyre ønsker denne typen sosial renovasjon. Mer overraskende er det kanskje at Venstre stiller seg bak denne politikken.

På trykk i Aften 18.09.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar