torsdag 30. august 2012

Offentlig boligbygging trengs

Innlegget mitt om moderasjon for bolighaier har falt Selvaags Baard Schumann tungt for hjertet. Det er ikke så rart. Jeg tråkker nok på en øm tå når jeg påpeker at noen blir søkkrike når folk må låne langt over pipa for å få råd til en bolig. 

Selvaag sier selv at de må ha 10-12 % profitt for å bygge ut. Det er grunnen til at de ikke vil bygge ut øst i Oslo, selv om ferdigregulerte tomter står klar.

Selvaag Eiendom AS økte inntektene fra 0 i 2007 til nærmere 500 mill i 2011. Resultatet før skatt var på 465 mill kr. Noen skor seg på boligkrisa.

Rødt foreslår i stedet at vi i fellesskap bygger boliger, både til å leie og til å eie: Kommunene må bygge utleieboliger med rimelig husleie, og vi må bygge prisregulerte boliger for kjøp og salg utenfor det ordinære markedet. Dette vil bidra til at folk flest kan bo til en overkommelig pris, og til å dempe prispresset i boligmarkedet.

Schumann mener prisregulerte boliger vil øke klasseskillene. Det er nok omvendt. Folk med lav inntekt har ofte ikke råd til bolig i dagens avregulerte boligmarked. Mange ender med å fylle opp lommebøkene til rike utleiere. En omsorgsarbeider med deltidsstilling på 25 % får vanskelig kjøpt seg bolig i markedet, men i en prisregulert boligsektor får hun muligheten.

Når Oslo har et stort etterslep på boligbygging, samtidig som utbyggerselskapene vegrer seg for å bygge der de ikke syns de tjener nok, er det på tide at fellesskapet i stedet gjør jobben.

På trykk i VG 30.08.12.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar