tirsdag 14. august 2012

Moderasjon for bolighaier

Selvaag: Bygger selv kun med god profittmargin. 
Faksimile: Dagbladet.
Moderasjon for folk flest er subsidiering av de rikeste.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er bekymret for den økonomiske krisa i Europa og advarte nylig mot for sterk lønnsvekst i Norge. Veien ut av krisa går gjennom en radikal omfordeling.

Omfordeling i de rikes favør
Da regjeringa la fram revidert statsbudsjett justerte de ned forventet lønnsvekst. Fagbevegelsen i offentlig sektor krevde et oppgjør som tilsvarte de såkalte frontfagene, slik at deres medlemmer ikke skulle sakke akterut. Administrasjonsminister Rigmor Aasrud og Stoltenberg mente kravene var for høye. Konsekvensen ble den første streiken i staten på 28 år.

Det er all grunn til å bekymre seg over krise i Europa, men det er ikke vanlige arbeidstakere som bør stå først i moderasjonsrekka. Slik VG gjennom flere oppslag i sommer har pekt på: Ledere i statseide selskaper får en gjennomsnittlig lønnsvekst på 18 prosent. Bonusene og frynsegodene til toppsjefene i Norge øker.

Boligkrise
Den økonomiske krisa slo først ut som en krise i boligmarkedet og bygningsindustrien, først og fremst i USA. Det er langt fra amerikanske tilstander i Norge, men flere fagfolk, blant annet forskere fra den amerikanske sentralbanken og Norges Bank, advarer mot norsk boligboble. Norske boligpriser øker mest i verden. Lønnsveksten fra 2010 til 2011 var i gjennomsnitt på 3,8 prosent, viser tall fra SSB. Siden årsskiftet har boligprisene i snitt steget med nesten det dobbelte.

Den enorme veksten i boligprisene forklares som regel med at det bygges for lite, og løsninger som økt boligsparing for ungdom (BSU) trekkes fram. Dette er bare halve sannheten, og langt i fra noen faktisk løsning.

Utenfor markedet
Boligpolitikken ble deregulert på 80-tallet. Et kompromiss mellom Arbeiderpartiet, Høyre og mellompartiene var spikeren i kista for regulering av boligprisene. Konsekvensen er et utilstrekkelig boligtilbud og skyhøye boligpriser.

Mangelen på en offentlig boligpolitikk fører til en systematisk overføring fra fattig til rik. Selvaag Bolig har forklart hvorfor de ikke bygger ut øst i Oslo med at «bransjen har en 10-12 prosents margin». Dette er utbyggernes profittbehov. Det står i veien for at vi får på plass de boligene som trengs.

Å bo skal være en rettighet, ikke noe spekulanter og hushaier skal tjene penger på. Vi må svare den økonomiske krisa med å utfordre markedet og omfordele til folk flest.

Rødt ønsker en ny boligsektor utenfor markedet. Husbanken må få økte rammer til å finansiere bygging av nye prisregulerte boliger, gjennom boligbyggelag som også har gjenkjøpsplikt, slik at alle fritt kan selge tilbake boligen sin når de måtte ønske, til kjøpspris pluss indeksjustert prisregulering. Vi ønsker også en storstilt satsning på ikke-kommersielle utleieboliger. Kommunen må sette spaden i jorda.

Problemet vi må gjøre noe med er selve boligprisene, ikke at egenkapitalkravet er for høyt eller BSU-grensen for lav. Hittil har de rødgrønne vært ivrige i å holde tilbake lønnsveksten for folk flest. Regjeringa har lovet en boligmelding i løpet av året, forhåpentligvis får vi da se lignende moderasjonskrav mot bolighaiene.

På trykk i VG 14.08.12.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar