tirsdag 7. august 2012

Hjelp til selvhjelp

Forsvarsminister Espen Barth Eide har rost USA fordi Norge får kjøpe et nytt Hercules transportfly, til erstatning for det som havarerte på Kebnekaise tidligere i år. 

Han viser til at USA selv har behov for flyet, at det normalt har en leveringstid på flere år, og gjør et poeng ut av at USA nå er behjelpelige overfor Norge. Flyleveransen er nok snarere hjelp til selvhjelp. Hercules-flyet skal sendes til Afghanistan så snart det er klargjort i september. Realiteten er at hvis ikke USA hadde vært kjappe med leveransen, ville Norge fått problemer med å oppfylle løftet om forsterket militær innsats i Afghanistan.

Forsvarsministeren har i flere sammenhenger framstilt det som om Norge er i ferd med å trekke seg militært ut av Afghanistan fra høsten av. Realiteten er at Meymaneh-kontingenten i hovedsak omplasseres til Mazar-e-Sharif og Kabul. Allerede i april sendte Norge nye spesialsoldater til Kabul. Disse har deltatt i begge de to store slagene som har vært rundt Kabul de siste månedene. Hercules-flyet skal bidra til å styrke operasjonsdyktigheten til de norske styrkene i Afghanistan. Lenger unna militær nedtrapping og uttrekking er det vanskelig å komme.

I denne sammenheng kan det være interessant å få svar fra Barth Eide på følgende spørsmål: Hva er Norges planer for den militære aktiviteten i Afghanistan i 2013? Ligger det an til at det fortsatt skal bevilges en milliard kroner til krigen i statsbudsjettet for 2013?

På trykk i VG 29.07.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar