mandag 27. august 2012

Et sosialistisk folkestyre

 
Finansfyrstene tar beslutninger som kaster millioner ut i arbeidsløshet og nød. Trusselen mot demokratiet kommer ikke fra venstresiden, men fra den økonomiske eliten.

Spørsmålet en demokrat bør stille seg i dag, er ikke hva man skal mene om Sovjetunionen, men dette: Er demokrati mulig så lenge de viktigste ressursene styres eneveldig av private særinteresser?

Når kapitalistiske samfunn rundt oss nærmest går i stå, kommer spørsmålet om alternativer høyere på dagsordenen. For meg er det en kjærkommen anledning til å fortelle hva Rødt står for, når Civitas Bård Larsen og Morten Kinander (heretter: L&K) inviterer til debatt om sosialisme versus kapitalisme i Aftenposten 23. august.

Stalinisme for 30 år siden

Dessverre har L&K valgt å føre denne debatten ikke mot partiet jeg leder, men mot den troende ungkommunisten Larsen var for 30 år siden. L&Ks oppgjør med Larsens stalinisme har min fulle støtte.

Ingen har skandalisert sosialismen i større grad enn de selverklært kommunistiske partidiktaturene, der «noen få opplyste», som L&K skriver, undertrykte befolkningene de mente å frigjøre. Det sovjetiske statsbyråkratiet utøvde diktatorisk makt over folket. Persondyrkelsen av Stalin skjulte en hensynsløs diktator. Marxismen ble omdannet fra opprørsk teori til statsideologi for et samfunn med fascistoide trekk.

Stalinismens fysiske brutalitet ble ledsaget av en brutal hensikten-helliger-midlet-ideologi. Denne tenkemåten ble støttet av kommunister også i Vesten og Norge. For min del kan man gjerne kalle det «venstrefascisme», slik L&K gjør, bortsett fra at jeg ikke kan se hva som er «venstre» ved å forby arbeidsfolk uavhengig fagorganisering og avskaffe frie valg.

Mer demokrati, ikke mindre

Enten lever L&K fortsatt inne i den kalde krigens ideologiske tåkeheim, eller så har de sovet i timen. I alle fall har noe gått galt når Civita forsøker å gjøre forrige århundres diktaturstater til forbilde for meg og partiet Rødt i 2012. Vårt partiprogram fastslår:

Rødt mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ er grunnleggende for et sosialistisk samfunn.

Det er kanskje forståelig hvis L&K ønsker å tviholde på den kalde krigens ideologiske skjema, der sosialismens frigjøringsidé forsvant i en enighet mellom borgerlige regimer, sosialdemokratiene og stalinistiske regimer: Alle fortalte at sosialisme betyr individets tvangsmessige underordning under staten, at sosialismen er lik ensretting og innskrenking av demokratiet. Det var i disse regimenes interesse at sosialismen ble definert slik.

Men vi har lagt Den kalde krigen bak oss. Nå handler det om å gjenreise kampen for en demokratisk sosialisme. La meg slå det utvetydig fast: Sosialisme i dag må handle om å skape mer demokrati, ikke mindre. Hvorfor kan vi ikke styre det aller viktigste i samfunnet, den økonomiske infrastrukturen, banker og finans, i fellesskap?

Millioner i nød

I dag kan noen få finansfolk ta beslutninger som kaster millioner ut i arbeidsløshet og nød. Det er dypt udemokratisk. Hvorfor skal fellesskapets interesser, i Hellas, Spania eller Portugal, vike for bankenes makt? Hvor demokratisk er det når en regjering kutter budsjettene og skaper fattigdom og fortvilelse – på tvers av folkeviljen – så snart finansfyrstene sier at de mangler tillit til landet?

For oss er individuell frihet det sosialistiske folkestyrets fundament. Demokrati forutsetter individenes frihet. Vi ønsker mest mulig demokratisering på alle samfunnsområder, og dette er ikke mulig uten ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og rettssikkerhet. Uten hver enkelts demokratiske frihet, finnes det ikke noe demokratisk, fritt samfunn.

Mest mulig demokrati og økonomisk utjevning oppnås ikke ved maktkonsentrasjon hos en selvutnevnt kommunistisk elite. Politisk frihet er ikke bare ønskelig for et sosialistisk samfunn, men en forutsetning: Skal sosialismen være «arbeiderklassens stat» må den være flertallets stat, det vil si et mest mulig demokratisk samfunn, og demokrati er umulig uten politisk frihet.

Forskjellene øker

Det som skjer nå bør føre flere inn i debatten om alternativer til kapitalismen.  Stephen Hemsley, toppsjefen for USAs største konsern innen kommersielle helsetjenester, hadde i fjor en årsinntekt verdt 590 millioner kroner. Samtidig kastes titalls millioner amerikanere ut i arbeidsløshet, og mister hus og helseforsikring. Den økonomiske ulikheten har nådd nivåer vi ikke har sett siden 1930-tallet. Ulikheten i USA har kommet på nivå med en del utviklingsland, altså land som ikke engang er forbilder for Fremskrittspartiet.

Hvorfor skjer dette? I gamle dager ville en marxist svare at «Det er fordi det foregår en klassekamp, og nå er det overklassen som vinner.» I dag, derimot, kan du spørre USAs nest rikeste mann, Warren Buffet, med en formue verdt rundt 250 milliarder kroner, og så svarer han: «Det foregår helt klart en klassekrig, men det er min klasse, den rike klassen, som driver krigføring, og vi vinner.»

Arbeidsfolkene taper

Årene etter det økonomiske sammenbruddet i 2008 viser at det foregår en klassekamp der de rike og mektige fører an, mens arbeidsfolk og velferdsstatene taper. Alt som høyresiden sa bare var sosialistisk teori, er den sosiale virkeligheten som står fremfor Europas befolkninger her og nå. Alt som den sosialdemokratiske eliten trodde hørte fortiden til, hører kapitalismen til. Og denne kapitalismen stjeler nå framtiden til en generasjon arbeidsløs ungdom i Sør-Europa.

Blant de unge i Hellas er arbeidsløsheten 50 prosent. Likevel velger den politiske eliten å kutte mange milliarder i offentlig helse, fjerne 150.000 offentlig ansatte, kutte kraftig i pensjon, minstelønn og dagpenger. De sier de må påføre befolkninga disse lidelsene, fordi staten har gjeld. Samtidig har eierklassen i Hellas gjemt unna 560 milliarder euro i utlandet, en sum som overstiger landets statsgjeld. 

30 prosent av grekerne har inntekt under fattigdomsgrensen. Dette er kapitalismen i 2012. Ikke i et u-land i Sør-Amerika, men i Europa. Dette skjer ikke fordi noen har vært dumme. Arbeidsløsheten øker ikke fordi noen er onde. Kapitalistiske kriser som dette rammer samfunnet fordi det ikke finnes noen fellesskaplig, demokratisk styring med store deler av økonomien. Når store deler av økonomien er organisert for å sikre renter og profitt til et fåtall milliardærer og bankene deres, er det ikke rart om disse særinteressene kommer i motstrid til flertallets interesser.

Folkestyre over pengemakt

I det kapitalistiske Hellas skal nå et helt samfunns interesser og muligheter ofres for å tjene noen få bankinvestorer og direktører. Den sosialistiske løsningen er å la samfunnsinteressene gå foran. Disse samfunnsinteressene er det bare demokratiet som kan definere. Den sosialistiske løsningen er derfor å sette folkestyre over pengemakt.

Den kapitalistiske løsningen ser vi hver dag på nyhetene nå: Politikere jobber som utpressere overfor egen befolkning, på vegne av de store bankene. Sosialister stiller seg i stedet sammen med befolkningen, mot bankenes politiske diktat.

Alternativet til kapitalisme er demokrati. Vi trenger verken bankenes eller kommunistpartienes diktatur, vi trenger et sosialistisk folkestyre.

Les Bård Larsen og Morten Kinanders innlegg Revolusjon i Norge (23. august)

Publisert på aftenposten.no 27.08.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar