torsdag 19. juli 2012

Politikk for de rike

Det trengs en boligsektor utenfor markedet for å løse boligpolitikkens utfordringer. 

Hvis det fortsatt er uklart for Senterpartiets Margaret Eide Hillestad hva dette betyr, slik hun skriver i Klassekampen 11. juli, må vi stille spørsmål ved om det skyldes forslaget eller lesinga av det. Uansett var hovedpoenget klart: Rødt mener markedet må settes til side, svaret fra Senterpartiet var: «Ikke boliger utenfor markedet».

Når Hillestad skriver at det trengs nye tiltak som når ungdom flest, er vi selvfølgelig enige i dette. Nettopp derfor advarer vi mot å ikke ta et oppgjør med markedsmekanismene som har skapt det klassedelte boligmarkedet, og som rammer unge hardest.

I Klassekampen 11. juli kunne vi også lese om at Boligsparing for unge (BSU) først og fremst brukes fullt ut av de mest velstående. Undersøkelser viser at kun ni prosent av de som sparer i BSU når dagens maksbeløp. Senterpartiet vil styrke ordningen gjennom å heve årlig sparebeløp og doble den totale maksgrensa. Dette er politikk for de rikeste, som forsterker delinga av boligmarkedet.

Med de rødgrønnes boligpolitikk har vi i dag rundt 150.000 vanskeligstilte på boligmarkedet, slik Hillestad påpeker, og det er ikke engang medregnet studentene. Boligbygging er bra og viktig, det samme gjelder et bedre tilbud av ikke-kommersielle utleieboliger. Men det som virkelig trengs, er at det bygges boliger som kan kjøpes til en overkommelig pris, som holdes utenfor markedet og spekulasjonspresset. Hvis ikke tar man bare tak i symptomene.

Skrevet sammen med Fredrik V. Sand, boligpolitisk talsperson i Rødt.

Publisert i Klassekampen 18.07.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar