onsdag 11. juli 2012

Hindrer ikke høye priser

Margaret Eide Hillestad (Sp) hevder i Klassekampen 3. juli at Rødts forslag om en tredje boligsektor vil føre til et grått marked med betaling under bordet. Innvendinga bommer på forslaget, så la oss tydeliggjøre:

En tredje boligsektor innebærer å opprette en boligsektor utenfor markedet, der Husbanken får økte rammer til å finansiere bygging av nye boliger, gjennom boligbyggelag. Boligbyggelagene skal også ha gjenkjøpsplikt, slik at bolighandelen går via disse. Da vil man beholde regulerte priser og sikre seg mot svart handel og at privatpersoner henter ut fortjeneste.

Hillestad mener en markant økt boligproduksjon, spesielt i pressområder er «det eneste som ser ut til å hjelpe». Selvsagt trengs økt boligbygging, kombinert med økt utbygging av studentboliger. Men dette vil ikke i seg selv hindre høye boligpriser, særlig ikke i pressområder. Det viktigste tiltaket mot et klassedelt boligmarked er å bygge langt flere prisregulerte boliger utenfor markedet.

For tida sirkulerer en illustrasjon på Facebook som viser at det er 18,4 millioner tomme hjem i USA og 842.000 hjemløse. Kapitalismen produserer både hjem og hjemløse på samme tid. Boligbygging er i seg selv ingen garanti mot et klassedelt boligmarked. Så lenge markedet rår, vil mange ikke ha råd til å skaffe seg sin egen bolig. Fire av ti unge i Norge trenger nå økonomisk hjelp fra foreldrene ved boligkjøp.

Prognosene viser en befolkningstilvekst i Oslo som ikke er bærekraftig. Vi risikerer rasering av grøntarealer og friområder, og en by som kveles av eksos og biltrafikk. Derfor er det litt overraskende at Senterpartiet tilsynelatende godtar premisset om massiv sentralisering til Oslo framfor å se på alternativer som kan redusere presset på sentrale strøk og gi mer levedyktige distrikter.

Marianne Aasen (Ap) har vist en konstruktiv tilnærming til Rødts forslag om en tredje boligsektor. Det er synd hvis partiet som styrer Kommunal- og regionaldepartementet, med ansvar for boligpolitikken, avfeier boligbygging utenfor markedet og godtar de rammene som har skapt dagens boligpolitiske problemer. Vi håper på andre takter i stortingsmeldinga om boligpolitikk.

Skrevet sammen med Fredrik V. Sand, boligpolitisk talsperson i Rødt.

Publisert i Klassekampen 11.07.2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar