fredag 1. juni 2012

Hvor henter Ap OL-pengene?

Organisasjonen Oslo 2022 hevder i Dagsavisen 23. mai et OL i Oslo vil skape flere boliger og nye idrettsanlegg. Rødt mener tvert i mot at OL vil gå på bekostning av både breddeidretten og velferdstiltak.

Rødt er ikke mot å bruke penger på idrett, men vi vil bruke dem der de trengs og flest mulig får glede av dem. Oslo Idrettskrets har et godt poeng når de advarer mot at OL kan gå på bekostning av breddeidretten. Det er et skrikende behov for rehabilitering av byens eksisterende anlegg som et OL ikke kommer til å bøte på. Ifølge Oslo Idrettskrets må de eksisterende anleggene rustes opp for om lag 700 millioner. Lite tyder på at etterbruksmulighetene for eventuelle OL-anlegg vil møte de reelle behovene for Oslo-idretten.

“Jeg tror vi er nødt til å gå litt utenom den vanlige budsjettdekningen når det kommer sånne ting” sier Aps Rune Gerhardsen. Hva det skal bety kan man jo undres over. Prislappen på OL blir høy, det er det ingen tvil om. Bare søknaden vil koste 130 millioner av kommunens penger. Det er en for stiv pris i en by der bydelene får stadig strammere økonomi samtidig som de tildeles nye krevende oppgaver. Disponerer Gerhardsen et hittil ukjent fond for OL, fest og moro som vi andre i bystyret ikke kjenner til?

Værnes og Ajer påpeker videre at befolkningsveksten i Oslo krever mer boligbygging. Men byrådets idé om deltakerlandsby - å selge Aker sykehus til en privat eiendomsutvikler - er et skritt i gal retning. Med den eksplosive befolkningsveksten i byen er det nødvendig å bevare Aker sykehus som lokalsykehus. Oslo har allerede for få gode sykehusarealer og det å overlate Aker til en privat eiendomspekulant vil være oppsiktsvekkende dårlig sykehuspolitikk. I et pressområde som Oslo er dessuten økt boligbygging i det private markedet utilstrekkelig for å løse utfordringene med klassedelt boligmarked. Prisene vil fortsatt ligge for høyt for mange. Vi trenger en boligsektor utenfor markedet, ikke private eiendomsutviklere.

Skrevet sammen med Andreas Delsett, leder i Rødt Oslo.

Publisert i Dagsavisen 01.06.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar