tirsdag 26. juni 2012

Drapsmistanken ble plantet

I slutten av april grep byrådsleder Stian Berger Røsland (H) personlig inn i den såkalte Lindeberg-saken. Han valgte en oppsiktsvekkende fremgangsmåte.

29. april anmeldte byrådet en avdelingssykepleier. Byrådet kunngjorde sin mistanke om at sykepleierens feil i medisinhåndteringen kunne være årsak til dødsfall. Byrådsleder Røsland sa i en pressemelding «at dødsraten ved angjeldende post kan synes høyere enn ved sammenlignbare poster». Sykehjemmet ble ikke omtalt med navn.

Han utdypet dette i intervju. Dagens Medisin spurte: «Er det noe som tyder på at avdelingssykepleieren har tatt liv med overlegg?» Byrådslederen, som selv er jurist, svarte at «overlegg er et stort begrep, men det er grunn til å tro at det er straffbare forhold som politiet må etterforske, om det foreligger, og om det i så fall er uaktsomt eller gjort med vilje og overlegg.»

Byrådslederen var på Dagsrevyen få timer etter at Dagens Medisin publiserte intervjuet. Byrådslederens ansikt og sykehjemmets navneskilt fylte TV-skjermen. Dermed var mistanken om overlagt drap rettet mot en av avdelingssykepleierne på dette sykehjemmet.

Politiet hadde startet undersøkelser av medikamenthåndteringen på denne sykehjemsavdelingen før byrådets anmeldelse. Politiet hadde orientert kommunen om dette og må derfor ha blitt overrasket over anmeldelsen.

Politiadvokat Cecilie Schløsser Møller gjorde forrige uke noe helt uvanlig. Hun uttalte seg offentlig om en del av resultatet i en pågående etterforskning. Til Aften sa hun blant annet at: «pr. i dag er det ingen holdepunkter for at det er en unaturlig høy dødsrate som kan relateres til straffbare forhold ved avdelingen.»

Hun sa i tillegg: «Vi trengte ikke denne anmeldelsen. Det var ingen nye opplysninger for oss, bortsett fra den antydningen om at det var en høyere dødsrate på posten.»

Politiadvokaten begrunnet også hvorfor hun gikk ut offentlig med dette mens etterforskningen pågår: «Jeg synes det er viktig at dette kommer ut, av hensyn til pårørende og andre berørte.» Hun tilføyde: «Hvorfor byrådet valgte å gå ut med slike påstander, må de svare for selv.»

De svar byrådet så langt har gitt i helse- og sosialkomiteen, tyder på at påstanden om en høyere dødsrate «enn ved sammenlignbare poster», er usann. I komiteen har ikke byrådet en gang kunnet bekrefte annet enn at de hadde sammenlignet med det de kalte «dødsrate» ved én annen avdeling. På grunn av annen alderssammensetning er ikke de to avdelingene sammenlignbare.

Sykehjemsetaten har utdypet dette. Da etaten ble kjent med byrådets anmeldelse, gjorde etaten en analyse av dødsfall i 2011 ved 13 avdelinger ved fem sykehjem. Etaten gjorde det byrådet unnlot. Etaten valgte avdelinger av tilsvarende størrelse og med tilsvarende pasienter. Etter dette sa områdedirektør Sørli til VG at «avdelingen ved Lindeberg skiller seg ikke nevneverdig ut.»

Fasit på denne delen av Lindeberg-saken er foreløpig:

Byrådet har levert en anmeldelse som ifølge politiet var unødvendig. I tillegg inneholdt den en drapsantydning. I pressemelding og intervju har byrådslederen plantet drapsmistanke mot en lett identifiserbar sykepleier. Han har offentlig påstått å ha undersøkt dødsraten «ved sammenlignbare poster». Under utspørring i helse- og sosialkomiteen etterpå har ikke byrådet kunnet stadfeste at dette ble gjort. Byrådslederen har også vist en suveren forakt for arbeidsgivers taushetsplikt i personalsaker. Det ble så galt at politiet «av hensyn til pårørende og andre berørte» så seg nødt til å gå ut offentlig og korrigere byrådsleder Røslands påstander.

Vi er enige med politiadvokaten som sier at byrådet selv må svare for hvorfor de valgte å gå ut med påstander om drapsmistanke. Byrådets svar bør interessere både bystyret og Oslos øvrige innbyggere.


Bjørnar Moxnes, Rødts gruppeleder i Oslo
Erling Folkvord, styremedlem i Rødt Oslo

Publisert i Aftenposten Aften 26.06.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar