onsdag 16. mai 2012

OL – En dårlig idé

Byrådet i Oslo går inn for å søke om OL i 2022, og bystyret skal ta stilling til saken 23. mai. Bare søknaden vil koste 130 millioner kroner. Det er i seg selv grunn nok til å skrinlegge prosjektet.

Politikk handler om prioriteringer. Det finnes ikke noen endelig kostnadsberegning over hva et OL vil koste Oslo kommune, men prisen vil minst passere 30 milliarder kroner, som var estimatet for Tromsø-OL. Dette er penger vi i stedet bør bruke på nye sykehjemsplasser, behandlingstilbud for rusavhengige, utbygging av kollektivtrafikken. Bydelene får stadig strammere økonomi samtidig som de tildeles nye oppgaver. Resultatet blir stoppeklokkeregime i eldreomsorgen, dårligere mat i barnehagene og dårligere tilbud til psykisk syke.

Oslo vil få nærmere 200.000 innbyggere fram til 2030. Dette krever storstilte investeringer i infrastruktur. Rødt kan rett og slett ikke forsvare at kommunen skal bruke flere milliarder på en to ukers fest gitt de utfordringene Oslo står overfor.

Vi vil bruke penger på idrett, men vi vil bruke pengene smart. Oslo Idrettskrets har uttrykt bekymring over at et OL kan gå på bekostning av breddeidretten. Investeringene i nye idrettsanlegg må tredobles til 300 millioner kroner årlig, mens rehabiliteringsbehovet på eksisterende anlegg er på hele 700 millioner kroner, ifølge Oslo Idrettskrets. Lite tyder på at etterbruksmulighetene ved nye OL-anlegg vil tilfredsstille byens behov for idrettsfasiliteter. Det vi derimot trenger er nye svømmehaller, flerbrukshaller og kunstgressbaner for fotball, rugby, landhockey og cricket.

På toppen av det hele vurderer byrådet at Aker sykehus skal selges til en privat eiendomsutvikler for å bli deltakerlandsby. Oslo har allerede for få gode sykehusarealer. Tilstanden til bygningsmassen på Ullevål er kritisk. På Aker har vi sykehusbygninger der vi i løpet av kort tid kan re- og nyetablere sykehusdrift. Det er bare et tidsspørsmål for den mislykkede sykehusfusjonen stanses, og vi igjen kan få en framtidsrettet diskusjon om bruk av Aker sykehus. Da må vi for all del ikke selge tomta.

Vi har etter hvert mange erfaringer med høyresidas kostbare prestisjeprosjekter i Oslo. Holmenkollen er et stikkord. Her endte vi med en budsjettsprekk på 800 prosent. Hvilken tillit har Oslo-folk til at byens politikere vil klare å gjennomføre et OL uten gigantiske kostnadssprekker? Hvem blir i så fall sittende igjen med regninga? Forslaget om å arrangere et OL bør skrinlegges før millionene begynner å renne ut.

Publisert i Aften 16.05.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar