onsdag 2. mai 2012

Norge som fredsnasjon


Jeg er enig med Arild Rønsen som i Klassekampen 25.april skriver at Rødt kan vinne betydelig terreng når flere får øynene opp for at vi er fredspartiet i Norge. Demonstrasjonene mot Irak-krigen var blant de største i norsk etterkrigshistorie. Gjennom hele den lange og meningsløse krigen i Afghanistan har nærmere halvparten av befolkninga vært mot krigsdeltakelsen. Fredsviljen er sterk her til lands.

Derfor ble jeg glad da jeg leste at Norge trekker seg ut av Afghanistan på SVs nettsider forrige uke. Her uttaler Snorre Valen at «SV har jobbet for å hente de norske styrkene hjem i flere år, og vi er fornøyd med at tilbaketrekkingen starter i år». Man må vel nærmest ha hatt mikroskop for å få øye på denne krigsmotstanden etter at partiet gikk inn i regjering. Hvert år siden 2005 har krigsbevilgningene blitt vedtatt uten at en eneste stortingsrepresentant har stemt i mot.

Uavhengig av historikken er det viktig at Norge starter tilbaketrekninga. Det vi nå gjør er imidlertid å følge Nato og USAs overgangsfasestrategi, som strekker seg fram til 2024. Det er ISAF som har beordret omlegginga av Norges Afghanistan-bidrag. Styrkene skal i hovedsak overflyttes til Mazar-e-Sharif og Kabul, ikke hentes hjem. Norge har nylig sendt nye spesialstyrker til Afghanistan. De deltok for kort tid siden i kampene rundt Kabul. I september skal vi sende ned et militært transportfly.

Derfor er det for tidlig å avslutte kampen mot norsk deltakelse i krigen. Rødt mener at de norske styrkene skal hentes hjem til sommeren, når det store kontingentskiftet finner sted. Norge må ikke bidra til å forlenge krigen og være medansvarlig for at flere sivile afghanere mister livet.

Rønsen utfordrer også Rødt på spørsmålet om nye kampfly. I forslaget til nytt arbeidsprogram står det at «Rødt er for å avbryte kjøpet av nye kampfly. Rødt går i mot kjøp både av F-35 og JAS Gripen.» Vi er også mot å anlegge en ny kampflybase på Ørlandet. Joint Strike Fighter er bombefly spesielt egna for luft-til-bakke-angrep. Ørlandet-basen vil i realiteten vil bli en permanent Nato-base på norsk jord gitt måten disse kampflyene skal bli brukt.

Norge må få en utenrikspolitikk som bygger på solidaritet med verdens fattige, ikke med Vestens rikeste land. Forsvaret vårt skal forsvare Norges trygghet, ikke USAs såkalte interesser. I stedet for kampfly trenger vi overvåkningsfly som kan styrke evnen til å verne om norsk suverenitet. Skal Norge bli en virkelig fredsnasjon må vi ruste ned i stedet for å sette nye rekorder for våpeneksporten. Regjeringa må følge opp løftet fra Soria Moria II og innføre krav om sluttbrukererklæring også overfor Nato-land.

Rødt skal inn på Stortinget høsten 2013 for å reise forslag om en ny forsvars- og sikkerhetspolitikk, som bygger på verneplikt, ikke leiesoldater. Vi vil ha en politikk for forsvar av eget territorium, ikke krigstokt i utlandet.

Publisert i Klassekampen 02.05.2012

1 kommentar: