torsdag 24. mai 2012

Hindrer ikke sosial dumping

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm påpeker i Dagsavisen 19. mai at hun styrker Arbeidstilsynet med fem millioner. Dette er et viktig skritt for å bekjempe sosial dumping. Det trengs imidlertid mer enn friske midler for å få bukt med den eksplosive bruken av ulovlig innleie, og for å sikre at faste ansettelser forblir normen i norsk arbeidsliv.

Da Arbeiderpartiet tvang gjennom vikarbyrådirektivet, svarte fagbevegelsen med å kreve innføring av kollektiv søksmålsrett ved brudd på Arbeidsmiljøloven. Bjurstrøm sier hun vil ”se på” dette. Hvis vi tillater at dagens praksis får sette seg, blir det mye vanskeligere å hindre sosial dumping i framtida. I dag må den enkelte selv reise sak og kreve fast ansettelse. Det gjør at tilnærmet ingen saker blir reist for retten. For at slike søksmål skal bli mulig og arbeidsgivere begynne å følge loven, må regjeringa innføre kollektiv søksmålsrett.

Den nye tiltakspakka er den tredje i rekka med formål å bekjempe sosial dumping. Et av tiltakene er at Arbeidstilsynet skal kontrollere at det føres drøftelser om innleie én gang i året. ”Drøftelse” betyr i praksis at sjefen bestemmer. En hvilken som helst tillitsvalgt i bygg og anlegg kan skrive under på at dette vil ha liten praktisk betydning.

Arbeidstilsynet må i stedet få tilsyns- og sanksjonsrett for hele Arbeidsmiljølovens § 14.12 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie. Det omfatter fast ansettelse i bemanningsbyrået, og at det fins en skriftlig avtale mellom bedrift og tillitsvalgte om innleie fra bemanningsbyrået. For byggfag betyr dette at det har vært ført forhandlinger, ikke bare drøftelser. 

§ 14.12 er et viktig verktøy, men den er ikke mye verdt hvis det ikke får tydelige konsekvenser når den brytes. Vi vil derfor utfordre Bjurstrøm på følgende spørsmål: Hvor lenge skal ulovlig innleide vente på kollektiv søksmålsrett? Vil regjeringa gi Arbeidstilsynet sanksjonsrett overfor firmaer som bryter loven?

Skrevet sammen med Joachim Espe, tillitsvalgt og faglig leder i Rødt.

Publisert i Dagsavisen 24.05.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar