mandag 21. mai 2012

En framtidsrettet næringspolitikk

Rødt mener staten må gå aktivt inn og sikre statlig oppkjøp av selskaper som REC, Peterson og bedrifter innenfor kraftforedlende industri. Samtidig må den statlige eierskapspolitikken gå fra passiv næringsnøytralitet til å bli aktiv, grønn og framtidsrettet.

I DN 09.05.2012 harseleres det med at Rødt og LO mener staten må gå aktivt inn i norsk produksjon for å sikre en god eierskaps- og næringspolitikk.

For Rødt er dette en del av en helhetlig næringspolitikk der vi vil bygge landet, og vi må bygge det for en grønn og fornybar framtid. I dag vokser norsk olje- og gassindustri uhemmet, og den gjør det på bekostning av andre næringer og arbeidsplasser. Særlig er situasjonen problematisk for mye av den kraftforedlende og fornybare industrien.

En aktiv og framtidsrettet næringspolitikk krever mer enn fine ord og vage visjoner i en klimamelding. Det krever en aktiv og målrettet innsats, ikke næringsnøytralitet. Når vi startet med oljeutvinning i Norge var det en bred politisk enighet om at oljeindustrien ikke skulle få dominere norsk industri og næringsliv. Det ble satt klare rammer for hvor mye man kunne investere årlig. Vi skulle ikke gjøre oss avhengige av en type vare, men fortsatt ha en bredt sammensatt industri.

I dag har olje- og gassindustrien fått fullt frislipp. Bare investeringene vokser i en eksplosiv takt. I 2011 ble det investert mer enn 150 milliarder kroner, og SSB anslår investeringene til olje- og gassvirksomheten vil bli på 184,6 milliarder kroner i 2012

En slik vekst gjør at olje- og gassindustrien blir fullstendig dominerende, ikke bare innenfor industrien, men i hele samfunnet. I industrien ser vi tydelige A- og B-lag. Mens leverandørindustrien til olje- og gassproduksjonen ser for seg en omsetningsvekst på 15 prosent og en sysselsettingsvekst på 10 prosent, regner resten av industrien med en omsetningsvekst på 1 prosent og et fall i sysselsettingen på 3-4 prosent. De konkrete eksemplene på hva dette betyr blir flere og flere. Solselskapet REC legges ned. Peterson i Moss legges ned. Hva som skjer med Borregård og Sapa er usikkert, men uten et statlig taktskifte er det lite sannsynlig at disse bedriftene blir en del av den teknologiske utviklinga vi trenger for å nå lavutslippssamfunnet. Dette er en utvikling som tar oss lenger og lenger bort fra en fornybar framtid og knytter oss fast i fossilalderen. Statlig eierskap åpner for et alternativ til dette.

En reduksjon av olje- og gassvirksomheten må komme med en styrking og oppbygging av nye grønne arbeidsplasser i blant annet kraftforedlende industri, videreforedling av mat og i helse- og omsorgsyrkene. Hvis ikke vil vi få en total krise i økonomien og sysselsettingen den dagen vi tømmer de siste oljedråpene. Rødt mener vi trenger en næringspolitikk der det viktigste slagordet er at ”vi skal bygge landet”, ikke at ”verktøykassa er tom”. Det krever at næringspolitikken går fra passivitet til å bli løsningsorientert.

Gjennom oljefondet som framtidas inntekstkilde blir vi gjort til en nasjon av snyltere. En nasjon som lever av aksjespekulasjon og økt økonomisk vekst kan ikke bry seg om hvordan denne veksten utbytter arbeidsfolk og ødelegger miljøet. En slik utvikling kan vi ikke leve med. Vi må bruke deler av oljefondet til å bevare, utvikle og bygge opp nye grønne arbeidsplasser og en framtidsrettet infrastruktur i Norge. Resten bør vi gi fra oss til de landene som allerede merker konsekvensene av de klimagassutslippene vi har gjort oss rike på.

DN spør oss hva vi tror staten kan bidra med. Svaret står over, men dette krever mer enn et eierskifte, det krever også et politisk skifte hos regjeringa: fra passiv næringsnøytralitet til en aktiv framtidsrettet næringspolitikk.

Skrevet sammen med Elin Volder Rutle, leder av klima og næringspolitisk utvalg i Rødt.

Publisert i nedkorta versjon i Dagens Næringsliv 21.05.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar