lørdag 28. april 2012

På parti med fagbevegelsen

Svar til Jonas Bals' innlegg Én bevegelse i Klassekampen 24. april.

Jonas Bals' beskrivelse av Arbeiderpartiet og LOs fagligpolitiske samarbeid i Klassekampen 24. april gir et unyansert bilde av et harmonisk samarbeid i arbeiderbevegelsen, med et enhetlig LO der Ap har hegemoni. Enigheten om «egalitære, solidariske og frihetlige verdier» sikret Aps grep om fagbevegelsen i etterkrigstida, ifølge Bals. Hardhendte metoder mot venstreopposisjonen må nok også føyes til.

Spørsmålet er om dagens fagligpolitiske samarbeid øker fagbevegelsens innflytelse eller binder fagbevegelsen til Ap-ledelsens politikk. ville LO-ledelsen godtatt forslaget om ny AFP-ordning eller den usosiale pensjonsreformen hvis forslaget hadde kommet fra Erna Solberg? Vi har våre tvil.

Fagbevegelsen trenger partier som kjemper for dens standpunkter. Da LO ved valget i 2009 stilte en rekke spørsmål til partiene, viste det seg at Rødts politikk i størst grad samsvarte med fagbevegelsens krav. Det siste halvåret har vi sett Ap trosse en samlet fagbevegelse og tvinge gjennom vikarbyrådirektivet med støtte fra høyrepartiene.

Ved å gå inn for vikarbyrådirektivet, bidrar Aps stortingsgruppe til å uthule et grunnleggende prisnipp for fagbevegelsen, nemlig retten til faste ansettelser. Kampen mot vikarbyrådirektivet viser at Ap og LO ikke er én samlet bevegelse, slik Bals skriver.

I følge Bals har Ap og fagbevegelsen lyktes godt med å omforme samfunnet i tråd med arbeiderbevegelsens egalitære, solidariske og frihetlige verdier. Dagens Ap-ledelse utfordrer disse verdiene. Pensjonsreformen tar fra folk som har de hardeste belastningene i arbeidslivet og gir til dem som har mulighet til å stå lenge i arbeid. Den forrige reine Ap-regjeringa delprivatiserte Statoil og innførte foretaksmodellen i Sykehus-Norge, i strid med LOs krav.

Norge kunne stilt seg solidarisk med arbeidsfolk i kriserammede land i Europa. I stedet låner regjeringa hellas 50 milliarder kroner gjennom Det internasjonale pengefondet. Med lånet følger harde krav om arbeidsmarkedstiltak og kutt i offentlige budsjetter og velferdstjenester. Statsministeren støtter varmt opp om EUs finanspakt, som fører til kutt framfor vekst i kriserammede euroland.

Bals tegner et vakkert bilde av den harmoniske enheten mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Men glansbildet stemmer ikke med virkeligheten. Det er mange år siden Ap kompromissløst tok arbeidstakernes parti. Arbeiderbevegelsen trenger flere partier som forsvarer arbeidsfolks rettigheter.

Joachim Espe, rørlegger og tillitsvalgt
Bjørnar Moxnes, nestleder i Rødt


Publisert i Klassekampen 28.04.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar