mandag 2. april 2012

Økonomisk frihet

I Bergens Tidende 29. mars kunne vi lese at «Norge faller fra 30. plass til 40. plass på Heritage Foundations liste over land med mest økonomisk frihet.». Det refereres fra Finansavisen som skriver at «Norge ble tidligere regnet som «hovedsakelig fritt». Nå har landet havnet på «moderat fritt». Det må kunne regnes som dårlig nytt for oss som ønsker mest mulig frihet for folk flest. Men hvem står egentlig bak konklusjonen om at Norge er «moderat fritt»?


Institusjonen bak lista er den amerikanske høyrevridde tenketanken Heritage Foundations, som etter eget utsagn skal fremme blant annet «fri konkurranse» og «tradisjonelle amerikanske verdier». Med deres utgangspunkt handler ikke økonomisk frihet om frihet fra arbeidsledighet eller arbeidstakers frihet gjennom faste ansettelser og trygge jobber. Det handler om økonomisk frihet som i økonomiens frihet. Denne kan best sammenliknes med revens frihet i hønsegården.

Formidlinga av denne rangeringa hadde hatt godt av å inkludert kriteriene. Et flertall av Norges befolkning mener at Norge ikke har kommet langt nok i å redusere økonomiske forskjeller. Heritage Foundations kriterier for økonomisk frihet står derfor i motsetning til det folk flest ønsker seg.

Den rødgrønne regjeringas fordelingsmelding har nettopp blitt behandlet i finanskomiteen på Stortinget. Her heter det at «Rettferdig fordeling og utjevning er grunnleggende verdier for regjeringen.» Dermed skulle det være naturlig å gå utifra at regjeringa er kritisk til denne markedsliberalistiske tenketankens konklusjoner.

Ifølge Heritage Foundation skyldes Norges fall hovedsakelig «et ekspansivt offentlig forbruk». Finansminister Sigbjørn Johnsens budskap om moderasjon og tilbakeholdenhet med offentlige midler går som hånd i hanske med Heritage Foundations tenkning.

Rødt mener at moderate lønnsoppgjør står i veien for økonomisk frihet for folk flest, det hindrer heller ikke at krisa i økonomien får mer alvorlige utslag i Norge. Tvert imot fører det til lavere innenlands etterspørsel og skeivere fordeling av verdiskapninga. Det at forskjellene øker, også i Norge, ved at den superrike øverste prosenten rykker fra er dårlig nytt for den økonomiske friheten.

Problemet er ikke at reven kun har «moderat frihet» i hønsegården. problemet er at økonomien styrer over folk, og ikke omvendt.

På trykk i Bergens Tidende 02.04 og i en redigert utgave i Stavanger Aftenblad 30.03

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar