tirsdag 20. mars 2012

Tid for Antirasistisk Ungdom

Organisasjonen med det historisk misvisende navnet «Den norske motstandsbevegelsen/Nordfront» vakte stor oppsikt da de lørdag 10. mars marsjerte gjennom Trondheims gater før de gikk til angrep på sjokkerte forbipasserende.

23 av de totalt 25 arresterte demonstrantene var svenske. Det gir grunn til å se litt nærmere på hva slags organisasjon som nå forsøker å etablere seg i Norge.

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) har utspring i miljøet rundt den nazistiske avisen Folktribunen og den nå nedlagte organisasjonen Vitt Ariskt Motstånd. De sentrale figurene i organisasjonen har i en årrekke vært blant Skandinavias mest ekstreme nazister. De benytter merkelappen nasjonalsosialister, er opptatt av raseteori, og hyller Adolf Hitler og Rudolf Hess i sine publikasjoner. SMR har siden stiftelsen i 1997 satt sitt preg på en rekke svenske byer med aggressive, ofte voldelige, markeringer på gateplan. Ifølge det svenske tidsskriftet Expo var det miljøet rundt SMR som utførte drapet på fagforeningsmannen og syndikalisten Björn Söderberg i 1999. Söderberg avslørte at et medlem i fagforeningen Handels var organisert nazist og fikk ham ekskludert. Kort tid senere ble Söderberg skutt og drept utenfor sitt eget hjem. Tre nazister ble dømt for drapet.

Nazister med tilknytning til SMR er ved en lang rekke tilfeller blitt dømt for vold og trusler mot politiske meningsmotstandere, vold mot offentlige tjenestemenn, brudd på svensk våpenlovgivning og ikke minst «hets mot folkgrupp», som tilsvarer brudd på den norske rasismeparagrafen. Da Expo i 2009 gransket 95 personer med koblinger til SMR, fant de at disse var dømt for til sammen 25 voldsoverfall og 24 tilfeller av brudd på våpenloven. To medlemmer soner for øyeblikket for mordforsøk. På midten av 2000-tallet var det spede forsøk på å stifte en norsk avdeling av SMR. Nordmennene bak dette samarbeidet var tidligere tilknyttet Boot Boys, miljøet som sto bak drapet på Benjamin Hermansen i 2001. To av de mest sentrale norske figurene er dømt for flere tilfeller av vold og knivstikking. Det er grunn til å se svært alvorlig på at Den norske motstandsbevegelsen/Nordfront nå forsøker å etablere seg i byer som Trondheim, Bergen og Kristiansand. Deres politiske forbilder er blant de mest ekstreme nazistene i Europa, som gjentatte ganger har vist vilje til å omsette menneskefiendtlig ideologi i handling. De representerer et organisert kriminelt miljø som er en trussel mot innvandrere, jøder, muslimer, kommunister, fagorganiserte, homofile og alle andre som ikke passer inn i deres verdensbilde.

Framveksten av et nytt militant nazimiljø i Norge aktualiserer behovet for en ny, antirasistisk ungdomsorganisasjon. Det er derfor gledelig at samtlige ungdomspartier har gått sammen om å stifte en ny, partipolitisk nøytral antirasistisk ungdomsorganisasjon. Alle tidligere forsøk på å etablere nazistiske organisasjoner i Norge er blitt stoppet av effektiv antirasistisk organisering. Svenske nazisters inntog i Trondheim viser at stiftelsen av Antirasistisk Ungdom 21. mars kommer i grevens tid.

På trykk i Dagsavisen 20. mars 2012
Innlegget på nyemeninger.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar