tirsdag 6. mars 2012

Et håndslag til Monica Okpe

Domsavsigelsen i arbeidsrettssaken mellom Monica Okpe og DHL er venta 6. mars. Okpe-saken handler om mye mer enn hvorvidt en ansatt skal få tilbake jobben sin eller ikke. I bunn og grunn handler den om hva slags arbeidsliv vi skal ha.

Sjelden skaper en avskjedigelse i norsk arbeidsliv et så stort engasjement og internasjonal oppmerksomhet som det vi har vært vitne til i denne saken. Det skyldes at den har en viktig prinsipiell side ut over Okpes opplagte behov for å få tilbake jobben sin, nemlig tillitsvalgtes rett til å utføre vervet sitt uten fare for represalier.

Okpe har vært en offensiv og synlig tillitsvalgt. Under spedisjonsstreiken i 2010 gikk hun hardt ut mot bruk av innleie og midlertidige ansettelser. Folk som jevnlig leser fagblader vil også huske henne som en ivrig pådriver for organisering av arbeidere med minoritetsbakgrunn. Norsk arbeidsliv er helt avhengige av uredde tillitsvalgte som Okpe, som tør å si i fra og som er villige til å ta fighten når det trengs.

Arbeidsgivers begrunnelse for avskjedigelsen er "ureglementert fravær" i tre dager fordelt over tre år. Begrunnelsen er tynn nok i seg selv, men rettssaken avdekka også hvordan andre ansatte har fått en helt annen behandling enn Okpe. Det er liten tvil om at Okpe fikk sparken på grunn av sitt arbeid som tillitsvalgt og klubbleder.

Avskjedigelsen framstår som et klassisk forsøk på fagforeningsknusing. Den strider mot Arbeidsmiljølovens § 13-1 som forbyr ”direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn”, § 15-7 som gir vern mot usaklig oppsigelse, ILO-konvensjon 87 om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten og ILO-konvensjon 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke.

Dommen i Okpe-saken vil få betydning for vilkårene for fagorganisering og kampen om framtidas arbeidsliv. Nettopp derfor er det viktig å markere støtte til Okpe, hennes arbeidskamerater på DHL-terminalen på Ulven og det treffende slagordet deres: En urett mot én er en urett mot alle!

Publisert i Klassekampen 06.03.12

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar