mandag 26. mars 2012

Blå pensjonsreform


Debatten med Progressiv-leder Aksel Braanen Sterri ruller videre. I dagens avis argumenterer jeg for at det er høyrepolitikk å si at eldrebølgen må møtes med innstramminger i det offentlige. Det er fullt mulig å bygge ut velferden med skatt gjennom en mer balansert vekst i privat og offentlig forbruk.

Blå pensjonsreform
Vi skaper en potent venstreside gjennom konkrete tiltak og prioritering mellom ulike interesser, ikke gjennom fromme ønsker eller allmenn godvilje. Derfor utfordret jeg Progressiv-leder Aksel Braanen Sterri på hvor han står i noen konkrete saker som har betydning for arbeiderbevegelsen og folk flest. Jeg er glad for at Sterri sier seg enig i at EUs nye Finanspakt er negativ. Pakten betyr at borgerlig politikk skal skrives inn i hvert enkelt lands forfatning. Han er også enig i at betingelsene som EU og Pengefondet stiller til Hellas om knallharde kutt i offentlige budsjetter og velferd, er problematiske.

For Sterri og andre som ønsker en progressiv politikk må det være et paradoks at Arbeiderpartiet støtter både Finanspakten og lånebetingelsene mot Hellas.

Sterri mener samtidig at pensjonsreformen er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling når vi blir flere eldre. Jeg mener det er høyrepolitikk å si at eldrebølgen må møtes med innstramminger i det offentlige. Premisset for pensjonsreformen er at privat forbruk skal rykke kraftig ifra offentlig forbruk. Av samlet konsumvekst fram til 2060, tilfaller 72 % privat forbruk i dette scenariet. Kun 28 %går til fellesforbruk, og det midt under eldrebølgen. Da er det ikke rart at fellesskapssektoren får et «udekket finansieringsbehov.» Vi skal altså ta oss råd til ekstrem privat forbruksvekst og samtidig stramme inn uføres alderspensjon med 15 milliarder i året.

Alternativet er å bygge ut velferden med skatt. Vi kan øke standarden innen helse og omsorg med en prosent hvert eneste år ved en økt skatteandel tilsvarende 0,23 prosentpoeng årlig økning av totalt skatte- og avgiftsnivå over perioden. Da fyller vi hele «det udekkede finansieringsbehovet» ved hjelp av skattesystemet. Vi trenger ikke en gang øke bedriftsbeskatninga, det holder å forsterke personlige skatteyteres skattebidrag. I et slikt scenario tilfaller 52 % av konsumveksten privat forbruk, mot 72 % i regnestykket som pensjonsreformen er basert på.

70 % er villige til å øke skatteinnsatsen hvis det er nødvendig for å sikre fortsatt fellesskapelig ansvar for alles helse- og eldreomsorg. Høyresidas privatisering og skattekutt har minimal oppslutning som framtidsvisjon for Norge. Pensjonsreformen er en del av dette.

På trykk i Dagbladet 26.03

Tidligere innlegg i debatten:

Aksel Braanen Sterri: Næring og tæring
Bjørnar Moxnes: Politiske veivalg
Aksel Braanen Sterri: En potent venstreside
Bjørnar Moxnes: Lite nytt fra Høyre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar