fredag 24. februar 2012

Ubegrunnet EU-tillit

For noen uker siden hadde jeg innlegget Vikarbyråhvitvask på trykk i Klassekampen. Der skrev jeg bl.a. at Arbeiderparti-toppenes støtte til vikarbyrådirektivet tyder på at de ikke kjenner de harde realitetene som vikarer jobber under. Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen svarte meg i Klassekampen forrige uke, der hun skrev at "Jeg vil innføre direktivet fordi det er internasjonal solidaritet i praksis, og fordi det sikrer vikarer mer ordnede lønns- og arbeidsvilkår." I dagens avis har jeg dette svarinnlegget på trykk.

Anette Trettebergstuen (AT) bekrefter med sitt svarinnlegg (KK 15.02) at alvoret ikke har gått opp for Aps stortingspolitikere. Derfor serverer hun Aps ensidige argumentasjon på tomgang, fullstendig blottet for motforestillinger: Direktivet er kjempet fram av europeisk fagbevegelse, medfører ikke mer vikarbruk og er internasjonal solidaritet i praksis(!). Det eneste som mangler er påpekninga av at direktivmotstanden skyldes ubegrunnet frykt. Dette må skyldes en glipp. Til gjengjeld fikk AT poengtert det i Morgenbladet to dager seinere.

Jeg var helt tydelig på at likebehandlingsprinsippet er en bra side ved direktivet. Samtidig påpekte jeg at vi kan og bør innføre likebehandling av vikarer uten å vedta direktivet. Ap har kunnet vedta dette inn i norsk lov hvert eneste år siden 2005, men Trettebergstuen unngår behendig å svare på hvorfor det ikke har blitt gjort.

Direktivet har som uttalt formål å utvikle fleksible former for arbeid, og å anerkjenne bemanningsselskapene som arbeidsgivere. Adecco og Manpower jubler over direktivet fordi det sikrer større markedsandeler for bemanningsselskapene på bekostning av virksomheter med faste ansettelser

AT spør på hvilket grunnlag jeg hevder at direktivet kan bety at restriksjonene på innleie fjernes. Svaret er visst at jeg støtter meg på NHO. Har ikke AT fått med seg at LO, Unio, YS og flere fylkeslag i hennes eget parti er mot direktivet nettopp på grunn av dette? Og at muligheten til å fjerne restriksjonene på innleie er grunnen til at NHO, Høyre og Frp er for?

Selvsagt kjenner AT til at en samlet fagbevegelse går mot direktivet, men hun velger å overse det. Slik er Ap-toppenes arroganse i denne saken. Nå har imidlertid regjeringa blitt presset til å offentliggjøre de juridiske vurderingene som gjorde arbeidsminister Bjurstrøm «veldig trygg» på at vi kan beholde reglene som begrenser innleie. UD konkluderer med at dette er en skjønnsmessig vurdering, og at «en sikker konklusjon vanskelig kan angis». Hvor betrygget blir AT av dette?

Realiteten er at det ikke fins noen garanti for at Norge kan opprettholde arbeidsmiljølovens begrensninger i bruken av vikarer og innleie av arbeidskraft hvis direktivet innføres. Den eneste garantien vi har fått er at NHO vil gå til sak så snart direktivet er implementert. Beslutninga overlates til EU-/Efta-domstolen. Dét er en risiko Rødt ikke er villig til å ta. AT ser ingen problemer med dette. Det må skyldes en ubegrunnet tillit til at EU-/Efta-domstolen vil dømme i arbeidstakervennlig favør.

På trykk i Klassekampen 24.02.2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar